1
Bạn cần hỗ trợ?

Author Archives: admin

Mẫu Hợp đồng vay vốn mới nhất và đầy đủ thông tin – Mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  HỢP ĐỒNG VAY VỐN Số: ……/HĐ/DNTHN Căn cứ: Bộ Luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2015 Luật Ngân Hàng nhà nước Việt nam năm 2010; Hôm nay ngày……tháng…..năm 20…. tại ………., chúng tôi gồm: Bên […]

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn mới nhất – Mới nhất

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: ……….. ĐƠN VỊ: …………….. ——— Số:         /HĐLV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————- ….. , ngày …. tháng …. năm ….                ………………………………………. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN Căn cứ Nghị định […]

Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất – Download

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, mẫu mới nhất được ban hành kèm Nghị định 115/2020. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/09/02/giay-cam-doan-trong-dang-ky-ho-tich-2020_0209124839. BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: […]

Mẫu hợp đồng giúp việc gia đình mới nhất – Mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019; Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 1. BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG […]

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà gắn liền với đất 2022 chi tiết nhất – Download

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…. tháng….năm….  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở   Hôm nay, tại ………………………………………….chúng tôi gồm: BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên A) – Ông:  …………………………..      Sinh năm:………………………………………………… […]

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động và một số lưu ý – Mới nhất

Phụ lục hợp đồng lao động được các bên lập ra nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết một số nội dung của hợp đồng lao động. Dưới đây LuatVietnam sẽ hướng dẫn bạn đọc soạn thảo mẫu hợp phụ lục hợp đồng lao động theo quy định mới nhất. […]

Mẫu hợp đồng cho ở nhờ nhà và nhập hộ khẩu – Mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   HỢP  ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở   (Số: ……………./HĐCMNO)   Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …., Tại: ………………………………………….Chúng tôi gồm có: BÊN CHO MƯỢN: (Bên A) Ông/bà: ………………………………………….. Năm sinh: ………………… CMND số: ……………… Ngày cấp …….. Nơi cấp: ………………………….. Hộ […]

Mẫu hợp đồng thuê nhà để nhập hộ khẩu mới nhất – Download

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày …. tháng …. năm ….   HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI Số…….. /HĐ Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Bộ Luật Dân sự […]