1
Bạn cần hỗ trợ?

Category Archives: Cẩm nang

Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chi tiết nhất – Mới nhất

Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính là gì? Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính? Hướng dẫn mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính? Quyền con người là nội dung được các quốc gia trên thế giới […]

Mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng chi tiết nhất – Mới nhất

Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là gì? Mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng? Hướng dẫn mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng? Các cá nhân tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau […]

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế chi tiết nhất – Tải ngay

Hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế là gì? Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế? Hướng dẫn chi tiết mẫu hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế? Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là các chủ […]

Mẫu quyết định giải quyết bồi thường (09/BTNN) chi tiết nhất – Download

Quyết định giải quyết bồi thường là gì? Mẫu quyết định giải quyết bồi thường? Hướng dẫn mẫu quyết định giải quyết bồi thường? Trong quá trình thi hành công vụ, cán bộ, công chức không thể tránh khỏi những hành vi gây tổn hại đến tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của […]

Mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù chi tiết nhất – Tải ngay

Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là gì? Mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù? Hướng dẫn mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù? Về nguyên tắc mọi bản án hình sự, trong đó có bản án phạt tù sau khi có hiệu […]

Mẫu yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự (09/TH) chi tiết nhất – Download

Yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự là gì? Mục đích yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự? Mẫu yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự (09/TH)? Hướng dẫn mẫu yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự (09/TH)? Để hợp pháp hóa hoạt động thi hành […]

Mẫu đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại (Mẫu số 13) – Tải ngay

Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại là gì? Mẫu Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại? Hướng dẫn mẫu đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại? Quá […]

Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài (03/TP-TTTM) – Tải ngay

Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài? Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài? Quy định của pháp […]

Mẫu thông báo thay đổi mức cổ tức và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất – Tải ngay

Mẫu thông báo thay đổi mức cổ tức là gì? Mẫu thông báo thay đổi mức cổ tức? Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo thay đổi cổ tức? Quy định của pháp luật về chi trả cổ tức? Về nguyên tắc, khi tham gia góp vốn, đầu tư vào các mô hình công ty […]

Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm (06-MTr) – Tải ngay

Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là gì? Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm (06-MTr)? Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm (06-MTr)? Quy định của pháp luật về biên bản kiểm định môi trường tại phòng […]