Lưu trữ Cẩm nang - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Cẩm nang
0
Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chi tiết nhất – Mới nhất
0

Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính là gì? Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính? Hướng dẫn mẫu thông báo về việc ...

0
Mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng chi tiết nhất – Mới nhất
0

Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là gì? Mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng? Hướng dẫn mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng ...

0
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế chi tiết nhất – Tải ngay
0

Hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế là gì? Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế? Hướng dẫn chi tiết mẫu hóa đơn giá trị gia tăng ...

0
Mẫu quyết định giải quyết bồi thường (09/BTNN) chi tiết nhất – Download
0

Quyết định giải quyết bồi thường là gì? Mẫu quyết định giải quyết bồi thường? Hướng dẫn mẫu quyết định giải quyết bồi thường?Trong quá trình thi hành công ...

0
Mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù chi tiết nhất – Tải ngay
0

Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là gì? Mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù? Hướng dẫn mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành ...

0
Mẫu yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự (09/TH) chi tiết nhất – Download
0

Yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự là gì? Mục đích yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự? Mẫu yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự ...

0
Mẫu đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại (Mẫu số 13) – Tải ngay
0

Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại là gì? Mẫu Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại? ...

0
Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài (03/TP-TTTM) – Tải ngay
0

Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài? Hướng dẫn ...

0
Mẫu thông báo thay đổi mức cổ tức và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất – Tải ngay
0

Mẫu thông báo thay đổi mức cổ tức là gì? Mẫu thông báo thay đổi mức cổ tức? Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo thay đổi cổ tức? Quy định của pháp luật về chi ...

0
Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm (06-MTr) – Tải ngay
0

Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là gì? Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm (06-MTr)? Hướng dẫn sử dụng mẫu biên ...

0
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần – Mới nhất
0

Trợ cấp BHXH một lần là gì? Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần?Người lao động trong doanh ...

0
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và hướng dẫn cách ghi – Download
0

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là gì? Phiếu đăng ký dự tuyển viên chứcđể làm gì? Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức? Hướng dẫn ghi mẫu phiếu đăng ký dự ...

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general