8 mẫu Đơn cam kết được nhiều người sử dụng nhất - Download - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

8 mẫu Đơn cam kết được nhiều người sử dụng nhất – Download

Rate this post

[ad_1]

Đơn cam kết (Giấy cam kết) là văn bản được sử dụng nhằm cam kết thực hiện công việc nào đó theo thỏa thuận, đồng thời đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên thực hiện cam kết. Dưới đây là các Mẫu Đơn cam kết thuộc nhiều lĩnh vực được sử dụng phổ biến hiện nay.

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Khi nào cần dùng Đơn cam kết?

Cam kết có thể hiểu là hành vi pháp lý đơn, do một bên cam kết hoặc là sự thoản thuận hai bên với nhau cam kết về một vấn đề. Trong đó, nội dung cam kết thể hiện sự tự ràng buộc của người viết cam kết với điều khoản đã cam kết.

Một số trường hợp khác, người có quyền đưa ra yêu cầu buộc người cam kết phải thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ dân sự và nêu rõ trách nhiệm bồi thường nếu vi phạm cam kết hoặc gây thiệt hại.

Đơn cam kết ngày nay được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực đời sống, ngành nghề, có thể kể đến như:

– Cam kết đảm bảo an toàn thi công trong xây dựng;

– Cam kết về việc đất không có tranh chấp đất đai trong giao dịch mua bán đất;

– Cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng lao động; chấp hành nội quy lao động, đảm bảo thời gian làm việc…

– Cam kết về chất lượng và số lượng hàng hóa…

2. Đơn cam kết gồm những nội dung gì?

Người làm cam kết có thể sử dụng Mẫu cam kết có sẵn hoặc tự soạn Đơn cam kết, tuy nhiên, một Đơn cam kết chuẩn phải có các nội dung sau:

– Phần mở đầu: Ở phần này sẽ bao gồm các thông tin của người làm cam kết như họ tên, mã số thuế, số Chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, địa chỉ email và số điện thoại có thể liên hệ khi cần…. Thông tin của người làm cam kết phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

– Nội dung của Đơn cam kết: Căn cứ vào mục đích cam kết, người cam kết ghi rõ cam kết để làm gì, nội dung cam kết thuộc lĩnh vực nào…

– Với các bản cam kết chịu trách nhiệm, cần phải ghi rõ trách nhiệm nếu vi phạm các điều, khoản cam kết.

– Chữ ký của người thực hiện bản cam kết.don cam ket

3. Mẫu Đơn cam kết được dùng nhiều nhất

3.1. Mẫu Đơn cam kết chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Công ty ………………………………….

Tên tôi là:…………..…………..……………………

Ngày tháng năm sinh: ……… Giới tính:………..

Quê quán….…………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………….………………..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………..

Số CMTND:…… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:………..…

Nơi làm việc :………….. Chức vụ:………………..

Trình độ: ……………………… Chuyên ngành: ……….

Điện thoại liên hệ: ………………………………..…………

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

………, ngày …… tháng …… năm…….

Người làm cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

3.2. Mẫu cam kết trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi:…….

Tôi tên là….

CMND/ ĐKKD: …… Ngày cấp:…. Nơi Cấp:………

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:..

Điện thoại:…

Email:…

Tôi có nợ anh……. … số CMND…….một khoản tiền là………….từ ngày………… lãi suất……

Tôi xin cam kết với anh …. thanh toán các khoản nợ (kể cả nợ gốc và lãi) trước ngày …tháng… năm…

Nếu tôi không thực hiện đúng như cam kết thì sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ chậm trả tương ứng với mức lãi suất …%/ngày.

……., ngày … tháng… năm…

Người cam kết

(Kí và ghi rõ họ tên)

3.3. Mẫu cam kết giữa hai bên về tài sản riêng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

 

Hôm nay, ngày  ……  tháng …… năm …., tại ………………..

Tôi là : …………………………………..Sinh năm: ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………….

Và chồng/vợ tôi là ông/bà: ………………   Sinh năm: ………………                                

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số: ……… cấp ngày ……… tại …………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số …… quyển số …… do UBND ……….. cấp ngày ………….

Bằng văn bản này tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

1. Ông ………………. là chủ sử hữu (1) …………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Bằng văn bản này, tôi xin cam kết như sau:

– Tài sản nêu trên là do chồng/vợ tôi – ông/bà ………………. dùng tài sản riêng của mình để mua, tôi không có bất cứ một sự đóng góp nào vào việc tạo lập khối tài sản nêu trên.

– Việc cam kết tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập văn bản cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

– Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng sự thật;

-Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
– Nội dung của văn bản cam kết theo đúng qui định pháp luật, đạo đức xã hội;

– Tôi đã đọc lại văn bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này.

 

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

 

 

3.4. Mẫu cam kết làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..……………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………………

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :…………….Ngày cấp: ……………Nơi cấp:……….

Địa chỉ cư trú/trụ sở:………… …………………….…………………….

Nơi làm việc(nếu có): ………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây…………..…………………………

1………………….………………..…………………………………

2………………….………………..……………………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……….……………………………

2………………….…………………..……………………………

3………………………………………………………………………………………..

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….

CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

3.5. Mẫu cam kết bảo mật thông tin khách hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty ………………

Căn cứ trách nhiệm công việc của Nhân viên liên quan đến hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ số …/…. /HDDV-…

Hôm nay, vào hồi … h … ngày … tháng … năm 2021, tại địa chỉ…………

Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Công ty ….

Mã số thuế: ……………………………………….

Đăng ký kinh doanh số: ………. Ngày cấp: …………

Nơi cấp: ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Số điện thoại: …………. Fax: ……………………..

Email: ……………… Khác: …………..……………

BÊN B:

Họ và tên: ……………… Giới tính: ……………..……

Ngày sinh: ……… Dân tộc: ……… Quốc tịch: ……….

Căn cước công dân số: …………… Ngày cấp:.………..

Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………

Nội dung cam kết:

Căn cứ Hợp đồng số ……..ngày………tháng……..năm đã ký kết giữa Công ty …….và…., về việc cung cấp dịch vụ…………………..

Bên A cam kết bảo mật thông tin của bên B với các điều khoản và bảo mật như sau:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

……………………………………………………………

Bên A sẽ giữ thông tin của bên B trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Bên B có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

3.6. Mẫu cam kết thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

            Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………

1. Tên tôi là: ………………..……….………

2. Mã số thuế:…………………………………..

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……..

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ……….(*) triệu đồng (ghi bằng chữ……………..…) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)…….. …… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3.7. Mẫu cam kết không có tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc

 

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,

KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):……………………………………         

Tôi tên:……………………………………  CMND số:…………………………………………..

Do……………………………….. Cấp ngày:…………………………………………….          

Địa chỉ thường trú:………………..Đường:………………………………………………

Phường (xã, thị trấn):……………Quận (huyện):……………………………………

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:………………………..

đường:…………………………………phường (xã, thị trấn):………………………………… 

quận (huyện):……………………………………………………………………..

Có diện tích:……………………………………………………………………….         

(Thuộc lô, thửa đất số:……………………………………………………….

tờ bản đồ số:……………………………………………………………………..

như sau:………………………………………………………………………………     

Thời điểm sử dụng:…………………………………………………………………..    

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: Để xin phép xây dựng nhà ở.

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.                         

Ngày……. tháng ……. năm…….

Người làm đơn

(ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn)
 

Ngày…….tháng……. năm…………

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

CHỦ TỊCH

(ký tên – đóng dấu)

3.8. Mẫu cam kết đảm bảo an toàn xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc​

……., ngày … tháng … năm ………​

BẢN CAM KẾT ​

(Về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng)​

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

– Tên tôi ……….. Số CMND:…….do Công an ……..cấp ngày……/……/……

– Thường trú tại:………………………………………………………………….

– Ngày ….. tháng………năm………Tôi có đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình ………………

Nếu được phép xây dựng, cải tạo công trình trên, tôi cam kết:

1/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

2/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công.

3/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định. Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.

…….., ngày……… tháng………năm………

Người cam kết

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Trên đây là các mẫu Đơn cam kết, bạn đọc gặp vướng mắc khi viết Đơn cam kết vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo