Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh và thủ tục cấp - Download - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh và thủ tục cấp – Download

Rate this post

[ad_1]

Giấy chứng sinh là giấy tờ quan trọng chứng thực sự ra đời của một con người, là căn cứ để cấp Giấy khai sinh và làm các thủ tục hành chính khác. Khi mất, hỏng giấy tờ này, bố mẹ có thể làm Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu dưới đây.

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Cấp lại Giấy chứng sinh trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT, được cấp lại Giấy chứng sinh trong các trường hợp sau đây:

– Trường hợp đã cấp Giấy chứng sinh mà phát hiện có nhầm lẫn trong quá trình ghi chép;

– Trường hợp Giấy chứng sinh bị mất, rách, nát.

Theo đó, thẩm quyền cấp lại Giấy chứng sinh gồm:

– Bệnh viện đa khoa có khoa sản; Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, Bệnh viện sản – nhi;

– Nhà hộ sinh;

– Trạm y tế cấp xã;

– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ đẻ.
 

don de nghi cap lai giay chung sinh
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh và thủ tục cấp (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh

Hiện nay, mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh được ban hành tại Phụ lục số 03 Thông tư 17/2012/TT-BYT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng sinh

Kính gửi:………………………………………………………………….

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:…………………………………………..

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Sinh cháu: ngày:…………. tháng:………… năm: 20……………..

Tại:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tên dự kiến của cháu:………………………………………………………..

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh: tháng……. năm……… Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

1- Mất/thất lạc/rách nát

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn):

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3- Khác             □ (Ghi cụ thể)………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/
trưởng thôn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

……, ngày……. tháng….. năm 20….

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp lại Giấy chứng sinh

3.1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng sinh trường hợp bị mất, rách, nát

Bước 01: Gửi hồ sơ

Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh đến nơi đã cấp Giấy chứng sinh lần đầu.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị Cấp lại Giấy chứng sinh (theo Mẫu).

Bước 02: Giải quyết hồ sơ

– Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

– Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

Bước 03: Nhận Giấy chứng sinh

Lưu ý: Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến nơi cấp Giấy chứng sinh lần đầu cho trẻ.

3.2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng sinh trường hợp có nhầm lẫn khi ghi chép

Bước 01: Gửi hồ sơ

Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh đến nơi đã cấp Giấy chứng sinh lần đầu.

Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị Cấp lại Giấy chứng sinh (theo Mẫu).

– Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn: Trong đó:

+ Đối với trường hợp nhần lẫn Họ tên mẹ hoặc người nuôi dưỡng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số Chứng minh thư nhân dân, dân tộc: Gửi kèm bản phô tô chứng minh thư nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu);

+ Đối với trường hợp nhầm lẫn về nơi đăng ký tạm trú: Gửi kèm theo xác nhận của Công an khu vực về nơi đăng ký tạm trú.

Bước 02: Giải quyết hồ sơ

– Trong 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

– Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

Bước 03: Nhận Giấy chứng sinh

Trên đây là mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh. Nếu còn thắc mắc, độc giả có thể liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo