Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo – Mới nhất – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo – Mới nhất

[ad_1]

Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo là gì? Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo 2021? Không cho tắt quảng cáo trên báo sau 1,5 giây có bị phạt không? Điều kiện quảng cáo theo quy định của pháp luật?

Dịch vụ quảng cáo đối với xã hội ngày nay có vai trò quan trọng trong cung cấp các thông tin thiết thực về sản phẩm, dịch vụ hay về văn hóa … việc Quảng cáo đó phải dựa trên các quy định của pháp luật và các trường hợp hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo thì cần làm các hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định, và trong đó có Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Vậy cụ thể vấn đề này được quy định như thế nào?

Cơ sở pháp lý: Luật Quảng Cáo 2018

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo là gì?

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.”

 Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo

Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo là các thông tin và nội dung báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật về các dịch vụ quảng cáo

Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật trong các trường hợp cụ thể. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin hoạt động quảng cáo…

2. Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TÊN NGƯỜI KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

——–

Số:…….

Địa điểm, ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO

Hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…

Thực hiện quy định của Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành,… (tên đơn vị báo cáo) báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo như sau:

1. Tình hình chung của đơn vị báo cáo

– Tên, địa chỉ, chức năng kinh doanh chính.

– Số lao động làm việc tại đơn vị (lao động người Việt Nam, người nước ngoài).

– Tên, địa chỉ chủ trang thông tin điện tử nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam…

2. Các sản phẩm quảng cáo được ủy quyền thực hiện

3. Thời gian thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

4. Vướng mắc trong quá trình hoạt động quảng cáo và kiến nghị

Nơi nhận:

– Như trên;

– …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn làm Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo:

– Ghi đầy đủ các thông tin trong Mẫu số 10: Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo

– Người đại diện có thẩm quyền (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Một số quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo:

Tại Điều 39. Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định:

1. Tổ chức, cá nhân nước ngi hoạt động tại Việt Nam được quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của mình tại Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tạViệt Nam có nhu cầu quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của mình tại Việt Nam phải thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam thực hiện.

Như vậy, nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam muốn thực hiện các hoạt động quảng cáo cần tuân thủ theo các quy định về trình tự thủ tục và hồ sơ quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và lưu ý không được thực hiện các hành vi đã bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về quảng cáo, làm ảnh hưởng tới văn hóa hay các yếu tố khác trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hành vi làm sai lệch quảng cáo theo quy định gây ra hậu quả xấu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

4. Điều kiện quảng cáo theo quy định của pháp luật:

Tại Điều 20. Điều kiện quảng cáo Luật quảng cáo 2012 sửa đổi bổ sung 2018 quy định:

– Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Quảng cáo tài sn mà pháp luật quy định tàsản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyn sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

– Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện  theo quy định của pháp luật

– Chính phủ quy định điều kiện quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt khác khi có phát sinh trên thực tế.

Trên thực tế có thể thấy việc quảng cáo đối với các doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng và nó được xem là một công cụ tiếp thị quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu truyền thông của họ. Nhờ chức năng thông tin quảng cáo, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thông báo cho thị trường. Cũng theo đó quảng cáo còn có và trò đó là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ bán hàng và giảm chi phí phân phối cho doanh nghiệp. Cũng như hỗ trợ cho chiến lược sản phẩm, giá cả và phân phối. Vai trò của quảng cáo đã góp phần tạo ra một môi trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng, cải thiện thiết kế và dịch vụ.

Trong hoạt động kinh doanh sản xuất thì các doanh nghiệp không chỉ đối mặt với bài toán đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng khách hàng đích trong sản xuất kinh doanh. Họ còn phải tìm cách để sản phẩm tiếp cận với các kênh phân phối, thế nên cần phải hiểu rõ rằng kênh phân phối cũng là một loại khách hàng. Họ lựa chọn nhập sản phẩm cũng dựa trên các hoạt động truyền thông, quảng cáo của doanh nghiệp để thu hút đối với loại sản phẩm đó. Nếu các sản phẩm là mới và không có hoạt động quảng cáo, thì sản phẩm rất khó đi vào được các kênh phân phối, với tầm quan trọng như vậy thì việc quảng cáo càng phải đáp ứng được các điều kiện cần thiết do pháp luật đề ra về các điều kiện cụ thể.

Như vậy, các tổ chức hay cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo cần lưu ý các vấn đề để tuân thủ đúng các quy định như Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của mình tại Việt Nam phải thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện các thủ tục và hồ sơ liên quan.

5. Không cho tắt quảng cáo trên báo sau 1,5 giây có bị phạt không?

Điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định 38/2021 quy định, phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng nếu thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định trên báo điện tử và trang thông tin điện tử quá 1,5 giây theo quy định mà theo đó thì đồng nghĩa với việc cho phép người dùng nhấn nút bỏ qua quảng cáo (skip ad) trong 1,5 giây theo quy định. Quy định này đang gây ra những ý kiến trái chiều trong những ngày gần đây.

Ngoài ra theo Căn cứ tại Khoản 3 Điều 55 Nghị định 158/2013/NĐ-CP cũng quy định đối với mức Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với hành vi “thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây” theo quy định

Trên thực tế cho thấy, đối với thời gian tắt, mở quảng cáo trong 1,5 giây là “quá ngắn và không phù hợp thực tiễn”. Bên cạnh đó, các nền tảng xuyên quốc gia như Facebook, YouTube… không chịu bất cứ ràng buộc nào về số lượng, tần suất như báo, trang tin điện tử trong nước theo quy định
Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Mẫu số 10: Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành[ad_2]