Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm (06-MTr) – Tải ngay – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm (06-MTr) – Tải ngay

[ad_1]

Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là gì? Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm (06-MTr)? Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm (06-MTr)? Quy định của pháp luật về biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm?

Hiện nay, môi trường đang là một trong những điểm nóng được quan tâm nhiều nhất, bởi môi trường hiện nay đang bị tàn phá và mức ô nhiễm đang ở mức đáng báo động, điều này có những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với con người. Do đó, việc kiểm định, kiểm tra, quản lý, bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu hiện nay. Kiểm định môi trường bao gồm: kiểm định môi trường tại hiện trường, kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm… Khi kiểm định môi trường tại hiện trường thì cần phải lập thành biên bản kiểm định môi trường tại hiện trường, cũng như kiểm định môi trường tại hiện trường thì kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm cũng phải được lập thành biên bản. Vậy mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là gì? Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm bao gồm những nội dung gì?

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

– Cơ sở pháp lý:

+ Luật bảo vệ môi trường 2014.

+ Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

+ Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường.

1. Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là gì?

Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là mẫu biên bản được lập ra khi tiến hành kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm. Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm nêu rõ thông tin về ngày, tháng, năm, giờ tiến hành kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm, thành phần tham gia tiến hành kiểm định, tình trạng mẫu vật kiểm định ( Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng/thể tích, đặc điểm, chất lượng, thời gian thu, cách đóng gói và bảo quản từng mẫu vật), yêu cầu kiểm định, phương pháp, phương tiện và kết quả kiểm định (Ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, số hiệu phương pháp/ thiết bị, trình tự các bước kiểm định cho từng thông số), tổng hợp kết quả kiểm định, đối tượng còn lại sau kiểm định, nội dung của biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm, chữ ký của cán bộ kiểm định,…

Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là mẫu biên bản được dùng để ghi chép lại quá trình kiểm định của cơ quan thẩm định môi trường tại phòng thí nghiệm. Dựa vào biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm mà cơ quan có thẩm quyền có thể đưa ra được những kết luận kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm, tổng hợp những kết quả để từ đó có những phương án, biện pháp để khắc phục những tồn tại và phát huy những điểm tốt, điểm mạnh. Việc ghi lại chép lại quá trình kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm cũng là một trong những phương thức để quản lý môi trường. Theo đó, các tổ chức muốn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường thì phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện mà pháp luật đã quy định, điều kiện về nhân lực, điều kiện về trang thiết bị,…

2. Mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

 (1) ……………………..

……………..

Số: …../BB- ……

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

(2) ……….. theo Yêu cầu kiểm định số: ………. ngày ….. của …….

Vụ số: …….. Nhận ngày: ……../…../ 20….

Hồi … giờ … phút, ngày …… tháng ….. năm 20 …………., tại ………. được sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm/ Phòng…

Chúng tôi gồm:(3)

1- …….

2- …….

3- ……

4-……

Tiến hành kiểm định theo Yêu cầu kiểm định trên, kết quả như sau:

1- TÌNH TRẠNG MẪU VẬT KIỂM ĐỊNH(4)

(Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng/thể tích, đặc điểm, chất lượng, thời gian thu, cách đóng gói và bảo quản từng mẫu vật)…

2- YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH….(5)

3- PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ (6)

(Ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, số hiệu phương pháp/ thiết bị, trình tự các bước kiểm định cho từng thông số)….

4- TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH (7)

Thông số Đơn vị Kết quả Ngưỡng cho phép Thông số Đơn vị Kết quả Ngưỡng cho phép

Đối tượng còn lại sau kiểm định:….(8)

Biên bản lập xong hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm 20…, các cán bộ kiểm định có tên trên đã đọc lại và ký tên xác nhận dưới đây.

Cán bộ kiểm định

(Ký và ghi rõ họ tên của từng cán bộ).

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm:

(1): Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan thực hiện kiểm định.

(2): Ghi rõ đối tượng kiểm định và cơ sở phát thải nếu là chất thải.

(3): Điền thành phần tham gia tiến hành kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm.

(4): Điền tình trạng mẫu vật kiểm định(Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng/thể tích, đặc điểm, chất lượng, thời gian thu, cách đóng gói và bảo quản từng mẫu vật)

(5): Điền yêu cầu kiểm định

(6): Điền phương pháp, phương tiện kiểm định và kết quả (Ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, số hiệu phương pháp/ thiết bị, trình tự các bước kiểm định cho từng thông số)

(7): Điền tổng hợp kết quả kiểm định

(8):  Điền đối tượng còn lại sau kiểm định.

4. Quy định của pháp luật về kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm:

Một tổ chức khi có mong muốn được hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường thì tổ chức đó cần phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường. Theo đó, tổ chức đó phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện về nguồn nhân lực, điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường.

– Thứ nhất, điều kiện về nguồn nhân lực: trước hết, tổ chức đó phải là tổ chức  có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

+ Tổ chức đó, trước tiên phải đáp ứng đủ về số lượng nhân lực, người thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo các thành phần môi trường và thông số phân tích đề nghị chứng nhận.

+ Đối với những người đứng đầu là trường nhóm phân tích môi trường, người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm, người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm thì cần phải đáp ứng những điều kiện riêng. ( Ví dụ: Đối với Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm( trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phân tích và người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng) thì những người này phải có trình độ trung cấp trở lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận.

Đối với người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm, thì những chủ thể ở vị trí này phải là những người có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường. Đối với người quản lý phòng thí nghiệm, đối với vị trí này thì phải đáp ứng điều kiện là: phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu bốn năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, ba năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, một năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường.

Còn đối với vị trí trưởng nhóm phân tích môi trường ở vị trí này thì tối thiểu phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm.) Ở mỗi vị trí khác nhau thì có những tiêu chuẩn, điều kiện khác nhau nhằm phục vụ cho việc đảm nhiệm được những công việc trong quá trình hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường theo quy định của pháp luật.

– Thứ hai, điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường. Đối với mỗi tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường bên cạnh điều kiện về nguồn nhân lực thì còn phải đáp ứng điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và phương pháp thực hiện.

Theo đó: trước hết, tổ chức đó phải đáp ứng được về số lượng trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để tiến hành thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Bên cạnh đó, điều kiện về bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất cũng phải được đáp ứng và phải có quy trình bảo quản, kiểm định cụ thể và quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường, việc bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất cũng là một trong những điều kiện bắt buộc đối với tổ chức và phải có biện pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt việc quản lý, thu gom và xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật. [ad_2]