Mẫu đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại (Mẫu số 13) - Tải ngay - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại (Mẫu số 13) – Tải ngay

Rate this post

[ad_1]

Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại là gì? Mẫu Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại? Hướng dẫn mẫu đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại?

Quá trình phát triển kinh tế thị trường đặc biệt là sự phát triển của hàng loạt các thương nhân kinh doanh buôn bán hàng hóa đã tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ chưa từng có, các thương nhân luôn tìm mọi cách để thúc đấy, tìm kiếm thị trường thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó có việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Đây là hoạt động mang tính quy mô lớn, có sức ảnh hưởng sau rộng, vì vậy, việc tổ chức phải được cơ quan quản lý cho thẩm quyền cho phép, phê duyệt nội dung tổ chức và khi muốn thay đổi, bổ sung nội dung thì cũng phải tiến hành đăng ký tới cơ quan quản lý nhà nước.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

Luật Thương mại hợp nhất năm 2017

Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

1. Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại là gì?

Khái niệm hội chợ, triển lãm thương mại được quy định tại Điều 129 Luật Thương mại, theo đó ” Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ.”

Thông thường, hội chợ là hoạt động mang tính định kỳ được tổ chức tại địa điểm, thời gian thích hợp, là nơi người bán, người mua trực tiếp thực hiện hành vi mua bán hàng hóa (bán lẻ tại chỗ) và thiết lập các giao dịch thương mại.

Triển lãm có hình thái gần giống hội chợ nhưng mục đích của người tham gia triển lãm chủ yếu là để giới thiệu, quảng cáo và khai thác cơ hội giao dịch thương mại chứ không nhằm mục đích bán lẻ hàng hóa tại chỗ.

Khác với hội chợ, triển lãm thường ít được tổ chức định kỳ, nhưng trong thực tế, hội chợ và triển lãm thường được tổ chức phối hợp nên gọi chung là hội chợ, triển lãm. Pháp luật thương mại Việt Nam không có sự phân biệt điều chỉnh đối với hội chợ và triển lãm thương mại.

Chủ thể thực hiện hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm thương mại phải đăng ký tại cơ quan quản lý bao gồm 2 nhóm chính:

(1) Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (không bao gồm các hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định)

(2) Thương nhân tổ chức cho thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài (không bao gồm các hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, bao gồm:

– Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

– Tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);

– Thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

– Quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại;

– Việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại; việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại với danh nghĩa của tỉnh, thành phố

Từ nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, có thể hiểu, thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm là việc thương nhân không thực hiện hoặc thực hiện thêm các nội dung đã đăng ký trước đó với cơ quan có thẩm quyền.

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại về bản chất giống với đơn xin thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, là văn bản do thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại gửi tới cơ quan có thẩm quyền nhằm thay đổi, bổ sung các nội dung tổ chức đã đăng ký trước đó khi thấy cần thiết và phù hợp.

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại là nghĩa vụ của thương nhân được ghi nhận tại Khoản 1, Điều 30 Nghị định 81/2018, cụ thể: “Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.”

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm cũng là văn bản duy nhất trong hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung, thể hiện tính tuân thủ pháp luật của thương nhân, giúp cơ quan nhà nước nắm bắt được những thay đổi, bổ sung để quản lý và xử lý nếu có hành vi vi phạm. Việc tổ chức hội chơ, triển lãm liên quan đến vấn đề an ninh, trật tư, do vậy mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hỗ trợ thực hiện bảo vệ hoặc giữ gìn trật tự an ninh.

Về trình tự, thủ tục thực hiện:

Thương nhân nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp. Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trong trường hợp không xác nhận thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ lý do.

Về nguyên tắc: Việc sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về thẩm quyền: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã đăng ký cho thương nhân tổ chức hội chợ triển lãm trước đó.

Quy định về việc đăng ký thay đổi, bổ sung tổ chức hội chợ được quy định cụ thể tại Nghị định 81 là sự cụ thể hóa quy định ở Luật Thương mại, giúp cho thương nhân, cơ quan nhà nước hiểu rõ và nắm bắt được quyền, nghĩa vụ của mình đối với hoạt động đặc trưng này.

2. Mẫu Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TÊN DOANH NGHIỆP (1)

——-

Số: …(2)…….

……(3)……, ngày …… tháng ……. năm 20…

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi:…………(4)…

Tên thương nhân: …..(1)………….

Địa chỉ trụ sở chính: ..(5)….

Điện thoại: …………(6)…………..Fax:….. Email: ………………

Người liên hệ:…(7)……….. Điện thoại: ……………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số………… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm ……. tại……., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

Tên hội chợ/triển lãm thương mại: ……….(8)………………

– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): …..

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …….

– Thời gian: …..

– Địa điểm: ……

– Chủ đề (nếu có): ……

– Ngành hàng dự kiến tham gia: …

– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): …..

– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……………

– Việc sử dụng danh nghĩa quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có)

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn mẫu đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại:

(1) Ghi tên doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung (tên được ghi trong giấy phép doanh nghiệp)

(2) Ghi số, ký hiệu văn bản

(3) Ghi địa danh (tỉnh, thành phố), ngày tháng năm đăng ký thay đổi, bổ sung

(4) Sở Công Thương/Bộ Công thương

– Sở Công Thương nơi tổ chức đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam;

– Bộ Công Thương đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

(5) Ghi địa chỉ rõ số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố (tỉnh)

(6) Ghi phương thức liên hệ bao gồm số điện thoại, email thường xuyên liên lạc, fax

(7) Ghi tên người có thể liên hệ, tạo điều kiện để cơ quan có thẩm quyền liên lạc khi có các vấn đề phát sinh

(8) Ghi các nội dung thay đổi, bổ sung.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general