Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại chi tiết nhất - Download - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại chi tiết nhất – Download

Rate this post

[ad_1]

Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại là gì? Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại? Một số quy định của pháp luật về tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại?

Hiện nay các hoạt động như tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đã quá quen thuộc đối với xã hội ngày nay, Đây là hoạt động xúc tiến thương mại với các mục đích đẩy mạnh việc trưng bày quảng cáo sản phẩm và thu hút sự chú ý của các khách hàng tạo nên nhu cầu lớn về tiêu thụ hàng hóa trên thị trường. Vậy muốn tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải thực hiện những thủ tục nào? Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  được quy định ra sao?

Cơ sở pháp lý:

Luật Thương mại 2005;

Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7:

1. Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại là gì?

Hội chợ, hay triển lãm thương mại đây là hoạt động xúc tiến thương mại tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định, để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá dịch vụ, tài liệu về hàng hoá dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ theo quy định

Thông thường, hội chợ là hoạt động mang tính định kì được tổ chức tại một địa điểm, thời gian thích hợp, là nơi người bán, người mua trực tiếp giao dịch mua bán (bán hàng tại chỗ hoặc giao dịch để ký kết hợp đồng).

Triển lãm có hình thái gần giống hội chợ nhưng mục đích của người tham gia triển lãm chủ yếu là để giới thiệu, và để quảng cáo chứ không phải nhằm mục đích bán hàng tại chỗ. bên cạnh đó Khác với hội chợ, triển lãm thường ít được tổ chức định kì, nhưng trong thực tế, hội chợ và triển lãm thường được tổ chức phối hợp nên gọi chung là hội chợ, triển lãm. Pháp luật thương mại không có sự phân biệt điều chỉnh đối với hội chợ và triển lãm thương mại theo quy định của pháp luật

Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại là mẫu với nội dung và thông tin về Hội chợ, hay triển lãm thương mại để đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền để trưng bày, giới thiệu hàng hoá dịch vụ, tài liệu về hàng hoá dịch vụ trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định theo quy định

Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại là mẫu với mục đích để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền quản ký hoạt đông này để trưng bày, giới thiệu hàng hoá dịch vụ, tài liệu về hàng hoá dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, mẫu có các nội dung đầy đủ như thông tin về thương nhân…

2. Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TÊN THƯƠNG NHÂN
——

Số: ……

, ngày …… tháng ……. năm 20…

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: ………

– Tên thương nhân: ………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……….

Điện thoại: ……..Fax:…….. Email: ………

Mã số thuế: ………

Người liên hệ:……. Điện thoại: ………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại …….. tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:

1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:

– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ………

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ………

– Thời gian: ………

– Địa điểm: ………

– Chủ đề (nếu có): ………

– Ngành hàng dự kiến tham gia: …………

– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): ………

– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ………

– Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có): ………

2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ…

– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ………

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ………

– Thời gian: ………

– Địa điểm: ………

– Chủ đề (nếu có): ………

– Ngành hàng dự kiến tham gia: ………

– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): …………

– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……

– Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có) …….

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

Hướng dẫn làm Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

– Soạn thảo đầy đủ nội dung trong Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

– Hồ sơ gửi kèm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại.

– Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký tên và đóng dấu)

3. Một số quy định của pháp luật về đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

Cơ sở pháp lý:

Luật Thương mại 2005.

Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Đối tượng tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

+ Thương nhân trực tiếp tổ chức hội chợ triển lãm thương mại.

+ Thương nhân thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại cho mình.

Điều kiện hàng hóa, dịch vụ được trưng bày tại hội chợ, triển lãm

+ Ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+ Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại phải được nêu rõ trong nội dung đăng ký khi thương nhân thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khi được trưng bày phải niêm yết rõ hàng hóa đó là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

+ Sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại không trái pháp luật, trái với đạo đức, phong tục, tập quán, thuần phong, mỹ tục của Việt Nam. Trường hợp sử dụng những từ ngữ để quảng bá chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ hoặc uy tín phải có bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của mình phù hợp với những yêu cầu tại triển lãm thương mại đã đăng ký.

+ Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; tạm xuất tái nhập hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Quy trình đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương nơi thực hiện tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định

Hồ sơ đăng ký gồm các loại giấy tờ sau:

+ 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

+ 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có gái trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.

Cách thức gửi hồ sơ:

Cách 1: Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Cách 2: Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Thời hạn đăng ký: Tối đa (sớm nhất) 365 ngày và tối thiểu (chậm nhất) 30 ngày trước ngày khai mạc đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam;

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trả lời xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Trong trường hợp không xác nhận thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật

Bước 3: Thương nhân tiến hành tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại sau khi có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Bước 4: Thương nhân, tổ chức báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về kết quả việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo những nội dung đã đăng ký và được xác nhận (theo mẫu tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP) trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Mẫu 103/CQĐT: Mẫu quyết định nhập vụ án hình sự và hướng dẫn soạn thảo chi tiết và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general