Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài - Mới nhất - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài – Mới nhất

Rate this post

[ad_1]

Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân là người Việt Nam muốn xin bảo lãnh cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Sau đây là mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA.

Mục lục bài viết [Ẩn]

 

1. Ai sử dụng đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú?

Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú là văn bản do cá nhân là công dân Việt Nam dùng để bảo lãnh cho người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú.

Người Việt Nam đứng ra bảo lãnh phải thực hiện việc khai mẫu, điền mẫu đơn này.

Yêu cầu đối với người nước ngoài khi điền mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú là phải có thân nhân là người Việt Nam, đồng thời có giấy tờ chứng minh quan hệ.

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (Ảnh minh họa)

2. Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

2.1. Mẫu đơn theo Thông tư 04/2015/TT-BCA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

I. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ………………………………………………………………………….

2- Giới tính: Nam…    Nữ …      3- Sinh ngày …..tháng. ….năm………..

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): ………………………………………..

– Địa chỉ tạm trú (nếu có) ……………………………………………………………..

– Điện thoại liên hệ/Email:…………………………………………………………….

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ……………………………………..

6- Nghề nghiệp:………… Nơi làm việc hiện nay: …………………………….

II. Người được bảo lãnh:

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ (2)

     

 

     
     

 

     
     

 

     

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  Làm tại …….ngày …..tháng ….năm…….
Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

 

2.2. Hướng dẫn cách điền đơn

Trong mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú, có 03 ghi chú cần lưu ý:

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

Ví dụ: Có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội thì ghi là Phòng xuất nhập cảnh Thành phố Hà Nội hoặc Cục xuất nhập cảnh – Bộ Công An

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

Ví dụ: Cha – con, mẹ – con, vợ – chồng…

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

Người bảo lãnh có địa chỉ thường trú tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) thì phải xin xác nhận của công an phường phường Yên Hòa.

 

3. Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

3.1. Mẫu tờ khai theo Thông tư 04/2015/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

I. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: …………………………………………………………….

2- Giới tính: Nam…    Nữ …    3- Sinh ngày …..tháng. ….năm……..

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): …………………………………

– Địa chỉ tạm trú (nếu có) ………………………………………………………

– Điện thoại liên hệ/Email:……………………………………………………..

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số …………………………….

6- Nghề nghiệp:…………… Nơi làm việc hiện nay: …………………

II. Người được bảo lãnh:

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ (2)

             
         

 

 
         

 

 

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

 

Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại …….ngày …..tháng ….năm…….
Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

 

3.2. Lưu ý khi nộp tờ khai

(1) Mỗi người khai 01 bản tờ khai kèm hộ chiếu và công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức hoặc đơn bảo lãnh của thân nhân nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao (với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú NG3).

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, đầu để trần, mặt nhìn thẳng, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh để rời)

(3) Ghi rõ vào làm gì ở Việt Nam hoặc thăm người thân.

(4) Ghi rõ lý do: Làm việc, đầu tư, học tập hoặc thăm người thân và kèm theo các giấy tờ chứng minh.

Trên đây là mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú mới nhẩt theo Thông tư 04/2015/TT-BCA. Nếu bạn đọc có vướng mắc hãy gọi đến tổng đài 1900.6192 để được tư vấn và giải đáp.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo