Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng thế nào? – Mới nhất – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng thế nào? – Mới nhất

[ad_1]

Trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung thuộc các trường hợp quy định thì phải tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hiện nay, mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng là mẫu số 02 được ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Trường hợp nào cần điều chỉnh Giấy phép xây dựng?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 và Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng:

– Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

– Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.

– Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Trong đó, trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng nhưng không làm thay đổi các nội dung chính được ghi trong giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo giấy phép xây dựng đã được cấp thì không phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

mau don de nghi dieu chinh giay phep xay dung
Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng thế nào? (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng mới nhất thế nào?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 20…
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)
 

Kính gửi: …………………………….
 

 1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): ………………………………………………

– Người đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………………

– Địa chỉ liên hệ:

Số nhà: …………. đường (phố)……………….. phường (xã) ……………………quận (huyện) …………………… tỉnh, thành phố: ……………………….

– Số điện thoại: …………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: ……….…………. Diện tích………………….. m2.

Tại: ……… đường: …………phường (xã) …………quận (huyện)……….tỉnh, thành phố:…………

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số ngày cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

– …………………………………..…………………

– …………………………………..…………………

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

– …………………………………..…………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn:…… tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -………………………………………

2 -………………………………………

…………, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

3. Hướng dẫn điền thông tin Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng

– Thông tin chủ đầu tư: Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư hoặc người đại diện (nếu có).

– Địa điểm xây dựng: Căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp khác về quyền sử dụng đất để ghi các thông tin về số lô đất, diện tích và địa chỉ xây dựng công trình.

– Giấy phép xây dựng đã được cấp: Căn cứ vào giấy phép xây dựng ban đầu để ghi các thông tin về số ngày cơ quan cấp và nội dung giấy phép.

– Nội dung điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp: Ghi cụ thể hạng mục muốn điều chỉnh so với Giấy phép xây dựng ban đầu như thay đổi diện tích xây dựng từ bao nhiêu mét vuông lên bao nhiêu mét vuông, hay xây thêm bao nhiêu tầng…

– Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ghi rõ số tháng mà chủ đầu tư có thể hoàn thành công trình khi xin phép điều chỉnh.

4. Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm những gì? Nộp tới đâu?

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, gồm:

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng;

– Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;

– Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường;

– 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nêu trên, hồ sơ được nộp tại bộ phận một cửa để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng, trong đó:

– Bộ phận một cửa cấp huyện đối với công trình, nhà ở riêng lẻ mà giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp.

– Bộ phận một cửa cấp tỉnh (trung tâm hành chính công) đối với công trình mà giấy phép xây dựng do UBND cấp tỉnh cấp.

Trường hợp địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ thì nộp trực tiếp tại cơ quan trước đây đã cấp Giấy phép xây dựng.

Trên đây là mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.[ad_2]