Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần – Mới nhất – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần – Mới nhất

[ad_1]

Trợ cấp BHXH một lần là gì? Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần?

Người lao động trong doanh nghiệp khi tham gia Bảo hiểm xã hội được hưởng các quyền lợi do bảo hiểm chi trả. Trong đó, nhu cầu hưởng trợ cấp BHXH một lần cũng được quy định cụ thể về trình tự và thủ tục. Cơ quan bảo hiểm xã hội đưa ra mẫu đơn để người có nhu cầu thực hiện đúng, đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Dưới đây là mẫu đơn và hướng dẫn soạn Mẫu 14-HSB.

Căn cứ pháp lý:

– Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

– Mẫu 14-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7:

1. Trợ cấp BHXH một lần là gì?

Trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả cho người lao động dựa trên các quyền lợi bảo hiểm mà họ được hưởng. Căn cứ theo Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đưa ra các trường hiệp, điều kiện được hưởng trợ cấo này. Theo đó thì bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập dành cho người lao động khi người lao động gặp các trường hợp thỏa mãn điều kiện sau đây:

+ Bị ốm đau.

+ Hưởng chế độ thai sản.

+ Bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ Hưởng chế độ khi hết tuổi lao động hoặc chết.

Tùy từng trường hợp mà quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động được quy định cụ thể. Dựa vào cơ sở này mà trong một số trường hợp những người lao động tham gia BHXH có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp từ Bảo hiểm xã hội. Khi đó, nếu đảm bảo đủ hồ sơ thủ tục, họ sẽ được yêu cầu giải quyết BHXH 1 lần.

Điều kiện hưởng BHXH 1 lần:

Ngoài xác định đối tượng được hưởng trợ cấp, còn có các điều kiện được đặt ra để xác định đúng chủ thể. Căn cứ theo Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có 6 trường hợp quy định được hưởng BHXH 1 lần. Trong đó đặc điểm ngành nghề, thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội được ràng buộc chặt chẽ bao gồm:

– Xét về đối tượng và thời gian tham gia BHXH: Đối tượng đã đủ điều kiện về tuổi để nhận lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Họ được hưởng các chế độ của người nghỉ hưu, có nhu cầu nhận trợ cấp một lần từ BHXH;

– Lao động nữ hoạt động chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi nhưng chưa đóng BHXH đủ 15 năm. Những người này thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện. Họ có nhu cầu nhận trợ cấp một lần thĩ cũng là đối tượng có đủ điều kiện được hưởng theo quy định;

– Người mắc một số bệnh hiểm nghèo theo luật của Bộ Y Tế. Họ được rút tiền trợ cấp cho các mục đích sinh hoạt, chữa trị bệnh tật trong tính cần thiết. Có thể liệt kê một số căn bệnh như: Ung thư, bại liệu, phong, lao nặng, xơ gan cổ chướng, nhiễm HIV chuyển sang AIDS,…;

– Bộ đội, công an khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Khi giải quyết các chế độ quyền lợi đi kèm, họ cũng được chi trả trợ cấp một lần từ BHXH;

– Căn cứ trên thời gian thực tế tham gia BHXH và điều kiện kèm theo. Tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc đóng BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục tham gia. Đây cũng là một trường hợp nhận trợ cấp tương đối phổ biến trong thực tế.

Có thể thấy đây là các trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp BHXH một lần, và chưa đủ thời gian đóng BHXH theo quy định.

2. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………

Họ và tên (1): ……… sinh ngày …../…../…….. giới tính …..

Số sổ BHXH/Số định danh: ………..

Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước ………. do ………. cấp ngày ….. tháng ….. năm …….;

Số điện thoại (nếu có): ……….

Địa chỉ liên hệ (2): ………

Họ và tên người được uỷ quyền (3): ………. sinh ngày …../…./……. giới tính ………..

Nội dung yêu cầu giải quyết (4):

□ BHXH một lần

□ Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng …… năm …………

– Giải trình về việc nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu (nếu có):

……….

– Địa chỉ nơi nhận …………..

– Nơi đăng ký KCB …………

□ Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

□ Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng …… năm …………

– Địa chỉ nơi cư trú mới ………….

– Nơi đăng ký KCB ………..

□ Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ….. năm ………

Địa chỉ nơi cư trú mới …………….

□ Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH

Nơi đăng ký KCB ………..

□ Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (5)

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (6)

□ Tiền mặt □ Tại cơ quan BHXH □ Qua tổ chức dich vụ BHXH

□ ATM: Chủ tài khoản ……….. Số tài khoản ……….

Ngân hàng ……….. Chi nhánh ………….

…., ngày ….. tháng ….. năm ……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần?

Trong mẫu đơn đưa ra các thông tin cho các trường hợp khác nhau. Người lao động căn cứ đúng trường hợp của mình để làm đơn giúp cơ quan BHXH nhanh chóng tiếp nhận, giải quyết. Theo đó, mẫu đơn có các phần, các đầu mục nội dung triển khai bên dưới.

Các mục cần triển khai:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Tên đơn.

– Cơ quan tiếp nhận, giải quyết nội dung đề nghị.

– Các thông tin liên quan của người được hưởng và người ủy quyền làm đơn.

– Các nội dung yêu cầu giải quyết.

– Cung cấp các thông tin khác để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cũng như thời gian giải quyết chế độ.

– Người làm đơn ký.

Cách trình bày thông tin của người làm đơn ở các mục theo quy định:

(1) Thông tin họ và tên:

Ghi đầy đủ, chính xác họ và tên của người đề nghị hưởng trợ cấp một lần;

(2) Thông tin Số điện thoại:

Ghi số điện thoại của người được hưởng để liên hệ khi cần thiết. Trường hợp Người lao động không có điện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc. Lưu ý, đối với trường hợp này cần cung cấp kèm theo thông tin họ và tên, mối quan hệ với người đó;

(3) Thông tin địa chỉ cư trú của người trực tiếp có yêu cầu hoặc người được ủy quyền thực hiện:

Các thông tin cần cung cấp bao gồm: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố trình bày theo thức tự trên. Trong đó:

+ Nếu người làm đơn là người có quyền lợi, Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết:

+ Trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền. Họ là người trực tiếp tiếp nhận, tham gia làm việc khi có vấn đề phát sinh với đơn yêu cầu;

(4) Yêu cầu đối với người được ủy quyền làm đơn:

Phải thể hiện rõ quyền lợi, vai trò và chức năng của người làm đơn. Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là …. được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Qua đó chứng minh được quyền lợi, tính chất đại diện của họ.

Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền, giấy tờ cá nhân.

(5) Dựa trên trường hợp thực tế mà người làm đơn cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu của mình.

Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin.

(6) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

Trường hợp thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu thì ghi bổ sung tên cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu mà người hưởng lựa chọn theo quy định của Bộ Y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương, hoặc các cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành y tế); trường hợp đã có thẻ BHYT thì ghi đầy đủ số thẻ đã có.

(7) Xác định rõ các thông tin cá nhân liên quan để xác minh, giải quyết nhanh chóng:

Nội dung này được sử dụng khi người làm đơn có yêu cầu khác và trình bày các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết. Ví dụ: Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân /hộ chiếu/căn cước công dân và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân.

Đây là nghĩa vụ cũng như cần thực hiện để đảm bảo quyền lợi của chủ thể được hưởng trợ cấp BHXH một lần theo quy định.

(8) Cung cấp các thông tin về nơi nhận tiền hỗ trợ.

Trong trường hợp nhận ở nơi ở mới thì trình bày địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di chuyển đến: Các thông tin cũng bao gồm: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố.

Trường hợp đã xác định được điểm chi trả tại nơi đề nghị nhận thì ghi rõ.

(9) Tùy thuộc vào đối tượng, chế độ bạn được hưởng để cung cấp đúng, đủ thông tin. Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp hoặc chế độ khác.

+ Nếu nhận trợ cấp một lần bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH;

+ Nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung  các thông tin số tài khoản để được thực hiện thanh toán. Các thông tin cần cung cấp gồm có: Số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản, tên người thụ hưởng.

(10) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn quy định thì nêu rõ lý do nộp chậm.[ad_2]