Mẫu Đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng dành cho các công ty – Tải ngay – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng dành cho các công ty – Tải ngay

[ad_1]

Trong các hợp đồng cho thuê văn phòng không thể thiếu điều khoản thời hạn cho thuê. Sau khi hết thời hạn theo thỏa thuận, các bên có thể chấm dứt hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng cho thuê nếu có nhu cầu thuê tiếp. Khi đó, bên thuê cần làm Đơn gia hạn hợp đồng thuê văn phòng theo mẫu dưới đây.

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng là gì?

Gia hạn hợp đồng thuê văn phòng là việc kéo dài thêm thời gian thuê văn phòng sau khi hợp đồng hết hiệu lực. Thời gian kéo dài sẽ do các bên tự thỏa thuận.

Đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng là văn bản trong đó các bên thỏa thuận về việc tăng thời gian cho thuê văn phòng sau khi kết thúc thời gian thuê theo hợp đồng chính đã ký kết trước đó. Các bên sau khi đạt được thỏa thuận về việc gia hạn thời gian thuê sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng cho thuê văn phòng đã ký (nếu không có sự thỏa thuận nào khác).

Trong Đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng sẽ gồm các nội dung:

– Thông tin của đơn vị, cá nhân làm đơn: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số CMND/CCCD; địa chỉ đăng ký thường trú…

Nếu là doanh nghiệp cần điền đầy đủ thông tin gồm: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người đại diện…

– Giải trình lý do xin gia hạn: Đây là phần nội dung chính của đơn, người làm đơn cần trình bày cụ thể, rõ ràng các lý do dẫn đến mong muốn kéo dài thời gian thuê văn phòng.

– Xác nhận, cam kết: Ở cuối đơn, người viết có thể đưa ra các cam kết về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm chi phí, trách nhiệm bảo quản hay các trách nhiệm khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê văn phòng công ty ban đầu.

don xin gia han hop dong thue van phongMẫu Đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng dành cho các công ty (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng

2.1 Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

….…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Kính gửi: Ông/Bà………………………………….

Ban Quản lý Tòa nhà ……………………

Tôi là: Công ty ………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………

Đại diện theo pháp luật:……………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………

Website: …………………………… Fax: …………………………

Hiện đang thuê và sử dụng phần diện tích: ……….. tại:……………………

Công ty chúng tôi đã ký với Ông/Bà Hợp đồng thuê văn phòng số:………. (1)  ngày ….. tháng ….. năm …… (2). Thời hạn của hợp đồng này là ….. tháng (3). Hợp đồng thuê sẽ hết hạn vào ngày ….. tháng ….. năm ….. (4).

Do công ty chúng tôi đang trong quá trình hoạt động ổn định nên có nguyện vọng được tiếp tục thuê văn phòng đã nêu trên, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ông/Bà, Ban quản lý tòa nhà cùng làm thủ tục gia hạn hợp đồng đối với Hợp đồng đã ký trên để tạo điều kiện cho công ty chúng tôi tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Số hiệu hợp đồng

(2) Ngày ký kết hợp đồng

(3) Thời hạn hợp đồng

(4) Ngày hết hạn hợp đồng

2.2 Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

ĐƠN XIN GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Kính gửi: Công ty ………………………………

Tôi là ………………………………

CCCD số 21321…… cấp tại Công an …. ngày …..

Nơi ở hiện tại: ……

Ngày 30/1/2016, tôi đã ký Hợp đồng thuê nhà với công ty tại địa chỉ ….. phường …. quận ………………

Nội dung chính của Hợp đồng là tôi thuê toàn bộ căn nhà có địa chỉ …. làm trụ sở văn phòng công ty với thời hạn hợp đồng là………. năm.

Nay thời hạn hợp đồng này đã hết, tuy nhiên tôi vẫn còn nhu cầu mong muốn tiếp tục sử dụng diện tích trên bởi các chi phí bỏ ra đầu tư cho việc cơi nới, sử dụng theo mục đích là rất lớn, việc thay đổi trụ sở bây giờ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang khó kiểm soát là rất khó khăn.

Vì thế bằng văn bản này tôi mong muốn tiếp tục gia hạn Hợp đồng thuê nhà số ……. đã ký ngày ….. thêm thời hạn là ……… năm nữa.

Rất mong sớm nhận được phản hồi từ phía công ty. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Có được tăng giá sau khi gia hạn hợp đồng cho thuê không?

Về bản chất, hợp đồng thuê văn phòng, thuê mặt bằng là hợp đồng dân sự được thiết lập dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Do đó, mức giá thuê có thể được điều chỉnh sau mỗi lần gia hạn hoặc điều chỉnh theo quý theo năm ngay trong thời gian hiệu lực của hợp đồng.

Tuy nhiên, mức giá điều chỉnh phải dựa trên sự thỏa thuận, thống nhất của các bên để đảm bảo quyền lợi của cả hai. Bên cho thuê phải thông báo cho bên thuê về việc điều chỉnh giá hợp đồng cho thuê theo quy định.

Trên đây là mẫu Đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng? Nếu còn vướng mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.[ad_2]