Mẫu Đơn xin nâng lương trước thời hạn được dùng phổ biến nhất – Download – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Đơn xin nâng lương trước thời hạn được dùng phổ biến nhất – Download

[ad_1]

Đơn xin nâng lương trước thời hạn được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trình lên cấp trên để xem xét việc nâng lương trước hạn khi đáp ứng đủ điều kiện. Vậy, mẫu Đơn xin nâng lương trước thời hạn thế nào? Điều kiện để nâng lương trước hạn ra sao?

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Đơn xin nâng lương trước thời hạn gồm những nội dung gì?

Đơn xin nâng lương trước hạn là văn bản thường được các cá nhân, tập thể sử dụng để trình lên cấp trên, thủ trưởng khi đạt được những thành tích xuất sắc, nổi bật. Việc đề nghị nâng lương trước hạn là hoàn toàn phù hợp với những cố gắng, đóng góp của người lao động.

Thông thường, mẫu Đơn xin nâng lương trước hạn gồm có các nội dung sau đây:

– Thông tin của người làm đơn, gồm:

+ Họ và tên;

+ Chức vụ, đơn vị công tác, thời gian công tác;

+ Nhóm ngạch viên chức…

– Căn cứ đề nghị nâng lương trước hạn: Theo văn bản nào? Thành tích đạt được trên thực tế ra sao?…

– Đề nghị nâng lương trước thời hạn;

– Chữ ký của người làm đơn.

Về cơ bản, Đơn xin nâng lương trước thời hạn tương đối đơn giản và ngắn gọn, tuy nhiên khi làm đơn vẫn cần trình bày đầy đủ các nội dung nêu trên.

don xin nang luong truoc thoi han
Mẫu Đơn xin nâng lương trước thời hạn được dùng phổ biến nhất (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn xin nâng lương trước hạn được dùng phổ biến nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

 

ĐƠN XIN XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi:……………………………………………….

Họ và tên:………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ: ………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

Thời gian công tác: ………………………………………………………………….

Nhóm ngạch viên chức: ………………….Mã ngạch: …………………….

Thời gian nâng lương thường xuyên:…………………., bậc:………………., hệ số:       

Căn cứ Thông báo số…..  /TB-……… ngày…./…../….của Hiệu trưởng Trường ……….. về việc xét nâng lương trước thời hạn năm ……….;       

Căn cứ thành tích đạt được từ năm ……………. đến năm ……………. (đính kèm giấy khen, bằng khen),

Nay Tôi kính đơn này đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét cho tôi được nâng lương trước thời hạn ………………. tháng.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị).

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

KÍNH ĐƠN

3. Hướng dẫn viết Đơn xin nâng lương trước hạn

Cách viết Đơn xin nâng lương trước thời hạn tương đối đơn giản, tuy nhiên để viết được một lá đơn hoàn hảo cần lưu ý một số nội dung sau:

– Đơn xin nâng lương trước thời hạn cần phải nhấn mạnh được những thành tích của cá nhân đạt được trong khoảng thời gian nhất định. Nếu chỉ là hoàn thành công việc theo KPI thì chưa đủ thuyết phục để xem xét việc nâng lương trước hạn.

-Ccần đảm bảo trung thực, khách quan về những thông tin ghi trong đơn, nhất là những thông tin cá nhân và các thành tích mà bản thân đạt được.

– Việc liệt kê các thành tích xuất sắc cần trình bày khoa học, rõ ràng và chi tiết về nội dung cũng như thời gian đạt được thành tích đó, đồng thời đính kèm danh sách các bằng khen, giấy khen,… đã đạt được để tăng tính thuyết thục.

4. Nội dung cần lưu ý về nâng lương trước hạn với cán bộ, công chức, viên chức

– Đối tượng và điều kiện được nâng lương trước thời hạn

Theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV, đối tượng và điều kiện được nâng lương trước hạn như sau:

(1) Đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau:

– Với cán bộ, công chức:

+ Tiêu chuẩn 01: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

+ Tiêu chuẩn 02: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

– Với viên chức, người lao động:

+ Tiêu chuẩn 01: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 02: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

(2) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

– Số lần được nâng lương trước hạn: Theo khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021, không thực hiện 02 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Đơn xin nâng lương trước thời hạn. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ  1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

>> 6 điểm mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 15/8/2021[ad_2]