Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2022 - Tải ngay - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2022 – Tải ngay

Rate this post

[ad_1]

Mọi thí sinh đều có quyền nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sau khi công bố điểm. Dưới đây là mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2022 và các thông tin liên quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

1.1. Mẫu số 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022

 

Kính gửi: – Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi…………………………………………..

                 – Hội đồng thi ………………………………………………………………..

 

Họ và tên thí sinh: …………………………..Giới tính: …………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………….. Dân tộc: ………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………….. Số điện thoại:……………..

Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022:

Tại Hội đồng thi số ……… – tỉnh …………….

Điểm thi:………………………………. Số báo danh:…………

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

                                      …………, ngày ….. tháng…. năm 2022                                                         Thí sinh đề nghị phúc khảo

                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

1.2. Mẫu số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM……..

 

Kính gửi: Hội đồng thi THPT Trường …………………………….

Tôi tên:…………………………………………

Sinh ngày:…………………………………….

Số báo danh:…………………………………

Tôi đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi Trường:……………………….

Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

Môn xin chấm phúc khảo

Điểm đã công bố

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….., ngày……..tháng……….năm……….
Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

mau don xin phuc khao bai thi tot nghiep

2. Thời gian nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGĐT quy định về phúc khảo bài thi như sau:

– Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi;

– Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

– Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

– Trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Cụ thể, theo lịch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ban hành kèm Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT từ ngày 24/7 đến hết ngày 03/8/2022.

Chậm nhất ngày 18/8/2022, thí sinh có Đơn xin phúc khảo sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

 

3. Kết quả chấm phúc khảo

Theo Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT, kết quả chấm phúc khảo bài thi xử lý như sau:

– Nếu kết quả chấm của 02 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo;

– Nếu kết quả chấm của 02 cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì chấm phúc khảo lần thứ ba:

  • Nếu kết quả chấm của 2/3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.

  • Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo.

– Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Trên đây là mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2022. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo