Mẫu Đơn xin thuê đất mới nhất 2022 và hướng dẫn cách điền – Download – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Đơn xin thuê đất mới nhất 2022 và hướng dẫn cách điền – Download

[ad_1]

Khi cá nhân, tổ chức muốn thuê đất của Nhà nước để thực hiện sản xuất, kinh doanh,… cần làm Đơn xin thuê đất gửi tới cơ quan có thẩm quyền cho giao đất, thuê đất. Dưới đây là mẫu Đơn xin thuê đất mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

1. Các hình thức cho thuê đất của Nhà nước hiện nay

Tại Điều 17 Luật Đất đai 2013 nêu rõ, Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức sau đây:

– Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất;

– Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

– Công nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, tại Điều 56 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp dưới đây được nhà nước cho thuê đất, gồm:

– Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức;

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

+ Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;…

+ Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

+ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

– Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với: Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Như vậy, cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thuộc các trường hợp nêu trên khi đủ điều kiện có thể làm Đơn xin thuê đất gửi tới cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

don xin thue dat
Mẫu Đơn xin thuê đất mới nhất 2022 và hướng dẫn cách điền (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn xin thuê đất của Nhà nước chuẩn nhất

Mẫu Đơn xin thuê đất hiện nay đang được áp dụng là Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày….. tháng …..năm ….

 

ĐƠN ………

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân ……………….

1. Người xin giao đất  …………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:…………………………………………..

3. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………….

5. Diện tích (m2):……………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích: …………………………………

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….……

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………

                                          

Người làm đơn

Ký, ghi rõ họ tên

3. Hướng dẫn viết Đơn xin thuê đất

– Ở phần kính gửi: Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Ví dụ: Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm.

– Phần người xin cho thuê đất:

+ Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức;

+ Ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…);

+ Ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…;

Ví dụ: NGUYỄN VĂN A; CMND: 0123456789, do CATP Hà Nội cấp ngày 20/7/2009

– Phần địa chỉ/trụ sở chính: Ghi rõ địa chỉ thường trú trong trường hợp là cá nhân, địa chỉ của trụ sở chính trong trường hợp người cho thuê là tổ chức.

Ví dụ: số ……….., đường ……………., phường…………., Hà Nội

– Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ địa chỉ hiện đang sinh sống (địa chỉ thường trú) hoặc tạm trú (nếu có), địa chỉ của chi nhánh, văn phòng…

– Địa điểm khu đất: Ghi rõ địa chỉ của khu đất có nhu cầu thuê.

– Diện tích (m2)

– Mục đích sử dụng: Ghi rõ mục đích thuê đất để làm gì? Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

– Thời hạn sử dụng.

– Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn và các cam kết khác (nếu có).

4. Ai có thẩm quyền cho thuê đất?

Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền cho thuê đất như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho thuê đất với các trường hợp:

+ Cho thuê đất đối với tổ chức;

+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định;

+ Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cho thuê đất với các trường hợp: Cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

– Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Trên đây là mẫu Đơn xin thuê đất. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được giải đáp, hỗ trợ chi tiết.[ad_2]