Mẫu đơn xin xác nhận đất đai (xác nhận quyền sử dụng đất) – Mới nhất – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đơn xin xác nhận đất đai (xác nhận quyền sử dụng đất) – Mới nhất

[ad_1]

Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất? Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất?

Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất là một thành phần không thể thiếu trong hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền. Người có quyền sử dụng đất cần đảm bảo quyền lợi của mình trong hoạt động công nhận của nhà nước. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi gửi đến bạn mẫu đơn đăng ký mới nhất, hướng dẫn cách viết đơn đúng quy định.

Căn cứ pháp lý:

– Luật đất đai 2013 sửa đổi bổ sung năm 2018.

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai.

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất của người dân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận khi giao đất. Xin xác nhận quyền sử dụng đất đóng vai trò rất quan trọng trong đảm bảo quyền lợi khi sử dụng, sở hữu, định đoạt đối với đất. Ngoài ra cũng mang đến ý nghĩa trong việc thực hiện giao dịch đất đai cũng như thực hiện cấp thủ tục, cấp sổ đỏ,…

Việc thực hiện xin xác nhận phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước mới chấp nhận đơn. Khi đó các nhu cầu mới được quản lý, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả

Người xin xác nhận cần nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền những thông tin về đất xét về tính pháp lý. Khi hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp nhận, thực hiện việc xác nhận thông tin đối với quyền sử dụng đất.

Nộp đơn xin xác nhận đất đai ở đâu?

Cơ quan tiếp nhận và có thẩm quyền giải quyết được quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị 01/2017/NĐ-CP. Do đó, người dân có thể nộp mẫu đơn xin xác nhận đất đai ở Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi người đó cư trú. Việc tiếp nhận được xác định cho các cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý ở địa phương giúp đảm bảo thủ tục, đi lại.

Đây là cơ quan thực hiện việc quản lý ở địa phương cũng như có thẩm quyền, trách nhiệm xác nhận quyền sử dụng đất theo đăng ký của người dân.

Các loại mẫu đơn xin xác nhận đất đai hiện nay:

Tùy thuộc trên mục đích sử dụng, nhu cầu thực tế mà việc xin xác nhận đất đai cũng mang tính đặc thù. Theo pháp luật về đất đai hiện hành có quy định một số loại mẫu đơn xin xác nhận đất đai phổ biến bao gồm:

– Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường. Mẫu đơn được quy định là Mẫu số 04a/ĐK.

– Mẫu đơn xin xác nhận đất ở.

– Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang.

– Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng không có tranh chấp đất.

– Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất.

– Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất.

– Mẫu đơn xin xác nhận diện tích đất.

Qua đó khi có nhu cầu thực tế, người dân có thể xin xác nhận để đảm bảo giấy tờ cần thiết cho các thủ tục pháp lý khác.

2. Thuật ngữ tiếng Anh? 

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất tiếng Anh là Application form for certification of land use right.

Xác nhận quyền sử dụng đất tiếng Anh là Confirmation of land use rights.

3. Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất:

3.1. Mẫu số 01:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

Kính gửi: UBND phường (xã)……….

Tên tôi là:…….. Sinh năm:…….

Số CMTND:……… cấp ngày……./……./………. tại Công an tỉnh: ……….

Cùng vợ (chồng) tôi là:……..

Địa chỉ thường trú tại số nhà:……….. đường phố:…………

Khu dân cư số:……. phường (xã):……Thành phố …..

Số liệu đo vẽ năm 20……; Thuộc thửa đất số: …….. tờ bản đồ số…….. diện tích……….. m2.

Địa chỉ thửa đất:…………

Số sổ hộ khẩu:………. Cấp ngày……… tháng……… năm………..

Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:

Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày……… tháng……… năm …………

Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất:

…………

Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất (nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất).

…………

Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

……

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ngày….. tháng… năm 20…

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

– Hiện trạng sử dụng đất:

………..

– Nguồn gốc sử dụng đất:

………….

– Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:

………

– Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:

………….

– Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất :

……………

Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Ngày….. tháng…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

………….

Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Ngày….. tháng…. năm ……..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

…………

Ngày …. tháng …. năm …..

Trưởng Phòng

(Ký tên, đóng dấu)

3.2. Mẫu số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT

(V/v: Xác nhận nguồn gốc mảnh đất số…………..)

Kính gửi: ……….

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………

Ông:……. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………

Tên tôi là:…………. Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:…… do ……… cấp ngày…/…./…..

Địa chỉ thường trú:………..

Hiện đang cư trú tại:…………

Số điện thoại liên hệ:………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………

Vì lý do trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và thực hiện xác nhận cho tôi nội dung sau:

…………..

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin trên là sai.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi theo quy định pháp luật để tôi có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

4. Hồ sơ, thủ tục xin xác nhận nguồn gốc đất đai:

Mẫu đơn này được nhà nước ban hành và thống nhất trong mục đích sử dụng. Do đó mà người dân cần điền đúng, đủ các thông tin theo yêu cầu. Trong đơn đã hướng dẫn các thông tin cơ bản cần trình bày. Các nội dung pháp lý cần được trình bày chính xác, ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Ngoài ra, các giấy tờ đi kèm cho mục đích xác nhận đất đai cũng là cần thiết. Cùng tìm hiểu đầy đủ thành phần hồ sơ khi người dân muốn tiến hành thủ tục xin xác nhận đất đai.

Dựa trên thực tế nhu cầu của người dân mà hồ sơ cần cung cấp cũng mang tính đặc thù. Dưới đây, chúng tôi hướng dẫn bạn đọc tiến hành hồ sơ, thủ tục để xin xác nhận đối với nguồn gốc đất đai. Việc xin xác nhận có thể phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người dân trong tương lai, định đoạt đối với đất đai thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình.

4.1. Hồ sơ xin xác nhận nguồn gốc đất đai gồm:

Được tiến hành khi người dân cần cung cấp các thông tin pháp lý về nguồn gốc đất đai. Khi đó, họ nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm các thành phần sau:

+ Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất theo mẫu.

+ Người nộp hồ sơ cần chứng minh được quyền lợi ích hợp pháp của mình trên thửa đất cần xin thông tin xác nhận. Do đó cần cung cấp các tài liệu chứng minh quá trình sử dụng, nguồn gốc của thửa đất, vị trí thửa đất;

+ Cung cấp các giấy tờ tùy thân như: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người làm Đơn xin xác nhận;

+ Ngoài ra, cần có thêm các văn bản khác có liên quan tùy vào tính chất, đặc điểm hay tình trạng đất.

4.2. Trình tự, thủ tục xin xác nhận nguồn gốc đất đai:

Sau khi hoàn thiện đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nộp đến cơ quan có thẩm quyền.

Người có yêu cầu xác nhận nguồn gốc đất đai hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Cơ quan này thực hiện việc lưu trữ cũng như cung cấp thông tin xác nhận nguồn gốc đất đai theo yêu cầu của người dân.

Theo thủ tục, trình tự quy định pháp luật, yêu cầu sẽ được tiếp nhận để giải quyết. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, cán bộ địa chính kiểm tra, phố hợp với Ban địa chính kiểm tra thửa đất, đo đạc, vẽ sơ đồ. Ngoài ra, nếu hồ sơ và giấy tờ được cung cấp không hợp lệ cũng được trả lại, hướng dẫn hoàn thiện theo quy định.

Sau đó các hồ sơ và yêu cầu hợp lệ được giải quyết. Cán bộ địa chính xác nhận đơn xin và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xác nhận. Cũng như cung cấp các thông tin liên quan để xác nhận về nguồn gốc đất cung cấp đến người có yêu cầu.

– Thời gian tiếp nhận, giải quyết việc xác nhận nguồn gốc đất đai:

Được tiến hành trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.[ad_2]