Mẫu Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp mới nhất thế nào? – Download – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp mới nhất thế nào? – Download

[ad_1]

Để đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu nhà ở trên một diện tích nhất định, người dân cần làm thủ tục xin xác nhận nhà ở hợp pháp tại cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là mẫu Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp và hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp là gì?

Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp là mẫu đơn do cá nhân có nhu cầu xác nhận việc có nhà trên một diện tích đất gửi cho đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Trong đơn thể hiện các nội dung:

– Cơ quan tiếp nhận đơn;

– Thông tin người làm đơn: Họ tên; năm sinh; số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân…; Hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện nay.

– Thông tin nhà ở xin xác nhận: Địa chỉ, đặc điểm, nguồn gốc, tình trạng chỗ ở (loại chỗ ở, diện tích, nguồn gốc…).

– Đề nghị xác nhận chỗ ở hợp pháp: Cần ghi rõ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nhà ở trên đang được sử dụng cư trú ổn định lâu dài, hoàn toàn không có tranh chấp, khiếu nại; nhà không thuộc diện quy hoạch, không bị đem ra thế chấp, bảo lãnh hay bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, trong Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp cần có phần nội dung thẩm định của cơ quan có thẩm quyền kèm theo xác nhận và chữ ký.

don xin xac nhan nha o hop phap
Mẫu Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp mới nhất thế nào? (Ảnh minh họa)

2. Một số mẫu Đơn xin xác  nhận nhà ở hợp pháp

2.1 Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–

………, ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÓ NHÀ Ở TRÊN ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường………………………;

Tôi là: ………………………..Sinh ngày: ………………

CMND/CCCD số:………….Cấp ngày: ………….Nơi cấp:……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………..

Có ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất tại địa chỉ: ……………………

…………………………………………………………………

Ngôi nhà trên do tôi (nhận chuyển nhượng/xây dựng): ………………. và ở từ ngày …tháng … năm … đến nay.

Ngôi nhà có diện tích là …..m2, trong đó chiều dài : … m2, chiều rộng: …m2.

* Sơ đồ nhà như sau:

+ Phía Đông giáp: ……………………………………………………

+ Phía Tây giáp: ……………………………………………………….

+ Phía Nam giáp: ……………………………………………………

+ Phía Bắc giáp: ………………………………………………………

Ngôi nhà của tôi được sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp, không thuộc diện quy hoạch phải di dời và không phải là nhà lấn chiếm do xây dựng trái phép.

Tôi làm đơn này kính đề nghị UBND xã/ phường ………….. xác nhận: tôi có nhà ở trên đất tại địa chỉ: …….để (nêu lý do muốn xin xác nhận)…………

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND xã/phường                                                  Người làm đơn

2.2 Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHỖ Ở HỢP PHÁP

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn):………………

Tôi là:………………………………; Sinh năm: ………………

CMND/CCCD số: ………… ; Cấp ngày …/…/…… Nơi cấp…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đến Ủy ban nhân dân ……………………………….

trình bày một việc như sau:

Vào ngày……tháng …….. năm ………..tôi đã(nhận chuyển nhượng/xây dựng) ……..nhà ở, đất ở) tại số………đường…….………xã, phường, thị trấn ………….quận, huyện .……., tỉnh/thành phố…….; ngang …. m, dài …. m, tổng diện tích…..…. m2.

Hiện tại chỗ ở, đất ở của tôi ổn định, không thuộc các trường hợp: đang có tranh chấp; nằm trong diện quy hoạch; nhà xây dựng trái phép và các trường hợp vi phạm pháp luật khác về nhà ở.

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân …………………….. xác nhận chỗ ở hợp pháp của tôi theo địa chỉ trên.

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của UBND………….                                           Người làm đơn

2.3 Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XÁC NHẬN NHÀ Ở HỢP PHÁP

 

Kính gửi: UBND……………………………………………………

Họ và tên: …………………… Sinh năm: ……………………..

Giấy CMND số: ……………….. Ngày cấp: …./…../……… Nơi cấp: CA …………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Tôi có chỗ ở hợp pháp tại địa chỉ số:……………. ấp………………………

xã …………….. huyện ………………… tỉnh ……………………

ĐẶC ĐIỂM, NGUỒN GỐC, TÌNH TRẠNG CHỖ Ở

– Loại chỗ ở:……………………… ; diện tích:…………………

– Nguồn gốc:

+ Mua:…………………………………………………………

+ Tự xây cất:………………………………………………….

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã ………… xác nhận để tôi bổ túc hố sơ đăng ký ………..

……, ngày……..tháng……..năm 20….

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

THẨM ĐỊNH:………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA UBND:…………………….                                        CÁN BỘ THẨM ĐỊNH

                (ký, ghi rõ họ tên)                                                               (ký, ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp gửi tới đâu? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì?

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện việc kiểm tra hồ sơ của công dân. Cơ quan này sẽ trả kết quả cho công dân trong trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện, thời gian trả kết quả thường là trong 01 ngày làm việc.

Như vậy, người dân có nhu cầu xin xác nhận nhà ở hợp pháp cần làm hồ sơ kèm Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp gửi đến bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hồ sơ xin xác nhận nhà ở hợp pháp cụ thể gồm:

– Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp;

– Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Giấy phép xây dựng đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền; 

– Bản thiết kế xây dựng nhà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Giấy chứng nhận hay các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu qua các thời kỳ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Giấy tờ hoặc văn bản xác nhận việc mua, bán, tặng hoặc trao đổi, nhận thừa kế

– Hợp đồng mua bán nhà;

Trong đó, trường hợp là nhà tình thương, hồ sơ xin xác nhận nhà ở hợp pháp cần có thêm giấy tờ bàn giao

Trường hợp là nhà thuộc sở hữu nhà nước thì hồ sơ cần bổ sung hợp đồng mua bán nhà, giấy tờ hoá giá thanh lý.

Trên đây là mẫu Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp. Nếu còn vướng mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.[ad_2]