Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất 2022 và cách soạn hợp đồng - Mới nhất - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất 2022 và cách soạn hợp đồng – Mới nhất

Rate this post

[ad_1]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ….,ngày …. tháng … năm ….

 

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
 

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015.

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005.

Căn cứ quy định pháp luật có liên quan.

Căn cứ nhu cầu của hai bên.

Chúng tôi gồm có:

Bên chủ nhà ( Bên A): ……………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày ……………………………….

Tại: …………………………………………………………………

Bên nhận sửa nhà ( Bên B):………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………….

Người đại diện:…………… Chức danh:……………………………………………

 Nơi cư trú:………………………………………………………………………….

Hai bên lập thỏa thuận lập hợp đồng sửa chữa nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1: Nội dung công việc

Sửa chữa nhà trọn gói số nhà……………………………………………………

Điều 2. Thời gian thực hiện

Từ ngày……tháng……năm đến ngày….tháng…..năm……

Dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày……tháng……năm đến ngày….tháng…..năm…

Điều 3. Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán

Hình thức hợp đồng là hợp đồng sửa chữa nhà ở.

Phương thức thanh toán:………………………………………………………

Điều 4. Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

Theo hồ sơ được chính quyền cho phép bảo đảm các yêu cầu sau:

Nền móng phải bảo đảm:

……………………………………………………………………………………

Vách nhà phải bảo đảm:

……………………………………………………………………………………

Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm:

……………………………………………………………………………………

Yêu cầu về các tầng:

………………………………………………………………………………….

Yêu cầu về trần nhà, mái nhà:

…………………………………………………………………………………..

Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà:

…………………………………………………………………………………..

Yêu cầu về quét vôi, quét sơn:

……………………………………………………………………………………

Các yêu cầu khác cho căn nhà:

………………………………………………………………………………………

Điều 5. Nghiệm thu và bàn giao nhà ở

Nghiệm thu bàn giao:………………………………………………………………

Thời gian bảo hành:…………………………………………………………………

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ bên A

Cung cấp đủ tài liệu nhà ở đã được duyệt, giấy tờ khác như đã thỏa thuận.

Được yêu cầu bên B chỉnh lại như đúng với thỏa thuận.

Thanh toán đủ số tiền cho bên B như đã thỏa thuận.

Sẵn sang cung cấp thông tin, số liệu theo yêu cầu của bên B

Bên A phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thườn hợp đồng cho bên nhận khoán khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ bên B

Thực hiện thi công và đảm bảo thời gian thực hiện, chất lượng như đã thỏa thuận.

Tuân thủ đúng trình tự kỹ thuật đảm bảo sự vững chắc của nhà ở.

Bên B chịu trách nhiệm về những lỗi sửa chữa do mình gây ra.

Bên B chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người trực tiếp sửa chữa nhà ở.

Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, chất lượng nhà ở sau khi hoàn thành.

Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho chủ nhà thì bên thợ phải chịu mọi rủi ro tự nhiên xảy ra.

Điều 8. Khối lượng công việc và chi phí phát sinh

Khối lượng công việc phát sinh theo yêu cầu của bên A.

Chi phí phát sinh được thỏa thuận cụ thể:………………………………………

Điều 9. Tiến độ thực hiện

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Khi các bên thực hiện xong nghĩa vụ theo thỏa thuận.

Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng hợp đồng:……………………………..

Điều 11. Sự kiện bất khả kháng

Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra như lũ lụt, sóng thần,… không tính thời gian gặp thiên tai vào thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu.

Thực hiện thông báo cho các bên khi gặp sự kiện bất khả kháng trong thời gian:……………

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày…..tháng….năm……

        BÊN A                                                   BÊN B

Ký và ghi rõ họ tên                                Ký và ghi rõ họ tên[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general