Mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế (02/TB-TĐT) - Tải ngay - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế (02/TB-TĐT) – Tải ngay

Rate this post

[ad_1]

Mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế là gì? Mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế? Hướng dẫn lập Mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế? Một số quy định pháp luật liên quan sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế?

Theo quy định của pháp luật thì các giao dịch về thuế được thực hiện qua cổng thông tin điện tử tổng cục thuế theo quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó người nộp thuế sẽ trực tiếp tực hiện các giao dịch một cách dẽ dàng và nhanh chóng mà không cần đến trực tiếp cơ quan, tuy nhiên đối với sử dụng hệ thống điện tử không thể tránh được việc có sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi hệ thống hoặc một số lỗi khác cần tạm dừng các giao dịch và phải thông báo cho người nộp thuế.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:

1. Mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế (02/TB-TĐT) là gì?

Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau. Việc không trả tiền, cùng với việc trốn tránh hoặc chống lại việc nộp thuế, sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Cơ quan thuế là hệ thống các cơ quan thực hiện quản lý Nhà nước về thuế, thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Cơ quan thuế là từ ngữ chung được dùng để chỉ hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước về thuế, bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực.

Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước; tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Hiện nay khi công nghệ phát triển kèm theo các hoạt động điện tử cũng phát triển, theo đó lĩnh vực thuế hiện nay cũng được thực hiện thông qua cổng thông tin điện tử và làm việc trực tiếp tại cơ quan. Đối với cổng thông tin điện tử tổng cục thuế phát triển việc thực hiện, tìm hiểu các thông tin về thuế được tiến hành thuận tiện hơn. Trong quá trình hoạt động có gặp sự cố thì tổng cục thuế ra thông báo theo mẫu thông báo về sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế (02/TB-TĐT). Đây là mẫu thông báo của Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính

Việc cơ quan có thẩm quyền thông báo về sự cố của cổng thông tin là rất cần thiết bởi lẽ những người giao dịch trên cổng điện tử sẽ được biết đến sự cố không tiếp tục thực hiện các công việc liên quan. Chính vì vậy, mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế theo mẫu số 02/TB-TĐT được lập ra để Tổng cục thuế thông báo về sự cố kỹ thuật, dừng mọi hoạt động nhận hồ sơ thuế điện hoặc các hồ sơ, giấy tờ cần thực hiện thông qua cổng điện tử.

2. Mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế (02/TB-TĐT):

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: ……/TB-TĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

……, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số …… ngày …/…/… của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

<Thông báo về sự cố kỹ thuật>

Do sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng việc nhận hồ sơ thuế điện tử/chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế từ … ngày … tháng … năm … Cơ quan Thuế đang cố gắng khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Sau khi sự cố được khắc phục, cơ quan Thuế sẽ có thông báo cho NNT biết.

<Trường hợp thông báo sự cố kỹ thuật đã được khắc phục>

Ngày … tháng … năm … cơ quan Thuế có Thông báo số ……/TB-TĐT thông báo cho NNT về sự cố <kỹ thuật Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế>. Đến nay, sự cố đã được khắc phục. Người nộp thuế có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo quy định.

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn: http://www.xxx.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với <tên cơ quan Thuế giải quyết hồ sơ> để được hỗ trợ trực tiếp.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết./.

<Chữ ký số của Tổng cục Thuế>

3. Hướng dẫn lập Mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế (02/TB-TĐT):

Mẫu thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế được cơ quan soạn thảo phải đảm bảo tuân thủ về hình thức và nội dung đầy đủ

– Về hình thức của văn bản:

+ Phía bên trái văn bản là cơ quan ra thông báo là: Bộ tài chính, tổng cục thuế

+ Phía bên phải văn bản là đề quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được viết bằng chữ in hoa, tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” và địa danh nơi ra thông báo;  ngày, tháng, năm thông báo.

+ Phía giữa văn bản là tên thông báo: Thông báo sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế

– Về nội dung của thông báo:

+ Thông báo về sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng việc nhận hồ sơ thuế điện tử của người đang nộp thuế điện tử.

+ Trường hợp thông báo sự cố kỹ thuật đã được khắc phục thì cơ quan có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

– Chữ ký của Tổng cục thuế

5. Một số quy định pháp luật liên quan sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử tổng cục thuế?

Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được quy định tại Điều 9 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.

– Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế thì người nộp thuế phải tự khắc phục sự cố.

– Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính, nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong các kỳ tiếp theo.

– Trường hợp do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng phục vụ người nộp thuế thì tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng phục vụ người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế được biết, phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng phục vụ người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về việc hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế không đúng thời hạn (trong trường hợp người nộp thuế nộp đúng thời hạn theo quy định) và khắc phục nhanh nhất sự cố, có biện pháp hỗ trợ người nộp thuế gửi hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế đến cơ quan thuế trong thời gian ngắn nhất.

– Trường hợp lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo trên Trang thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho người nộp thuế biết về sự cố của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thời gian hệ thống tiếp tục vận hành.

– Trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lỗi sau giờ hành chính của ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế nếu người nộp thuế có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử khác theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này hoặc bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành thì cơ quan thuế, KBNN, ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định. Hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN bằng giấy nộp nêu trên nộp vào ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi là đúng hạn.

– Nếu do lỗi hạ tầng kỹ thuật của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán dẫn đến sai lệch thông tin chứng từ nộp ngân sách nhà nước (NSNN) của người nộp thuế (thông tin ngày nộp thuế, số tiền thuế, mã số thuế của người nộp thuế, tài khoản nộp thuế, tài khoản của KBNN, cơ quan quản lý thu, thông tin do ngân hàng ghi tại phần dành cho ngân hàng) hoặc ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển tiền vào NSNN không đúng thời hạn quy định của pháp luật về quản lý thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người nộp thuế thì thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Quản lý thuế, Điều 30 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

– Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động thì người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế. Việc miễn tiền chậm nộp được hệ thống quản lý thuế của Tổng cục Thuế thực hiện.

Trường hợp giao dịch điện tử không thực hiện được do lỗi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo kịp thời thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động trên Trang thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general