Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất - Tải ngay - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất – Tải ngay

Rate this post

[ad_1]

Văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là gì và dùng để làm gì? Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh?

Theo như quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì đối với cá nhân có thu nhập đủ theo như quy định của pháp luật thì cần phải đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân để thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với mỗi cá nhân là người lao động thì sẽ phải gánh theo những người phụ thuộc như cha mẹ, con chưa thành niên hoặc con mất năng lực hành vi dân sự,…

Để có thể đảm bảo cuộc sống cho người nộp thuế thu nhập cá nhân và người phụ thuộc thì các nhà làm luật có đựa ra quy định về việc giảm thuế đối với những người nộp thuế có người phụ thuộc theo như quy định của pháp luật hiện hành. Để có thể giảm thuế thì cần phải thực hiện việc đăng ký người phụ thuộc. Vậy để có thể thực hiện việc ủy quyền đăng ký người phụ thuộc cần phải có mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc. Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc có nội dung như thế nào, hay cũng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây:

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:

1. Văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là gì và dùng để làm gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu về mẫu văn giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là gì? và mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc dùng để làm gì thì tác giả sẽ gửi tới quý bạn đọc nội dung liên quan đến thuật ngữ người phụ thuộc. Trên cơ sở quy định tại Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC người phụ thuộc được hiểu là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

“- Nếu một người có thu nhập ở dưới mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì không cần làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc,

– Nếu thu nhập của người đó ở mức trên 11 triệu 1 tháng thì người sẽ làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh”.

Bên cạnh đó, tác giả sẽ căn cứ vào khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC khi thực hiện đăng ký người phụ thuộc người nộp thuế có thể thực hiện theo 2 cách sau:

– Tự đăng ký người phụ thuôc với cơ quan thuế

– Ủy quyền cho cơ quan tổ chức trả thu nhập đăng ký người phụ thuôc

Như vậy, có thể thấy rằng mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là mẫu văn bản được cá nhân lập ra để ủy quyền cho đon vì thay mình thực hiện việc đăng ký người phụ thuộc. Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc được xây dựng nhằm mục đích đăng ký với cơ quan thuế về những người phụ thuộc đối với mỗi cá nhân để giảm trừ được phần thuế thu nhập cá nhân mà cá nhân đó phải đóng ch cơ quan thuế theo như quy định

Giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là giấy tờ bắt buộc phải có công ty mới thực hiện quyết toán thuế thay cho người lao động. Do đó cần đảm bảo các điều kiện sau:

– Nội dung của văn bản ủy quyền.

Nội dung của văn bản ủy quyền cần đảm bảo không được trái với những nguyên tắc cơ bản đã được ghi nhận tại Điều 3 của Bộ luật Dân sự năm 2015 như:

+ Đảm bảo sự bình đẳng và không được phân biệt đối xử;

+ Đảm bảo sự tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận;

+ Các cam kết, thỏa thuận không vi phạm các điều cấm của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội;

+ Việc xác lập, thực hiện hay chấm dứt ủy quyền được thực hiện một cách thiện chí, trung thực;

+ Việc cam kết, thỏa thuận không xâm phạm đến lợi ích của quốc gia, của dân tộc hay lợi ích công cộng, các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân/tổ chức khác;

+ Tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện/thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

– Hình thức của văn bản ủy quyền

Theo quy định pháp luật hiện hành thì hình thức của văn bản ủy quyền có thể theo quy định của pháp luật hoặc có thể do các bên thỏa thuận. Song, vấn đề này chưa được quy định một cách cụ thể. Thực tế hiện nay, một số trường hợp yêu cầu ủy quyền phải được lập thành văn bản và một số trường hợp yêu cầu văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực.

Vì vậy, tùy từng trường hợp mà Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực thì mới có giá trị pháp lý. Đối với trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thì hiện nay cơ quan thuế không yêu cầu văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực.

2. Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–oOo—–

GIẤY UỶ QUYỀN

(Đăng ký người phụ thuộc )

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông/Bà: … Sinh ngày: ….

Mã số thuế: …. ngày cấp: ….

CMND/CCCD Số: ….

Cấp ngày: …. Cấp tại: …..

Hộ khầu thường trú: ….

Chỗ ở hiện tại: …..

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Tên đơn vị: ….

Mã số thuế: ….

Địa chỉ trụ sở chính: ….

Đại diện pháp luật: …. Chức vụ: ….

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau đây:

Làm việc với Chi cục thuế: …. để làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc

giảm trừ gia cảnh cho ông/bà: ….. với các thông tin của người phụ

thuộc như sau:

+ Họ tên: … Sinh ngày: ….

+ Quan hệ với người nộp thuế: ….

Với các thông tin trên Giấy khai sinh cụ thể như sau:

+ Số: …. Quyển số: ….

+ Nơi đăng ký khai sinh: ….

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: ….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Kể từ ngày …. tháng …… năm …… đến ngày …. tháng …… năm ……

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

– Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.

– Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cáo cho Bên A về việc thực hiện công

việc nêu trên.

– Việc giao kết Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu

quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

– Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và

ký vào Giấy ủy quyền này.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

                                                                                                           …, ngày …. tháng …. năm ….

BÊN UỶ QUYỀN                                                                          BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất:

Thông thường người lao động sẽ thực hiện uỷ quyền cho đơn vị chi trả thu nhập cho mình đăng ký người phụ thuộc để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mẫu giấy uỷ quyền đăng ký người phụ thuộc gồm các thông tin sau:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ đúng chuẩn văn bản hành chính.

– Tiếp theo sau đó chính là tên mẫu giấy ủy quyền được viết với chữ in hoa và bôi đâm:

“GIẤY ỦY QUYỀN
Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân”

– Tiếp theo là thông tin của bên ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và bên nhân ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân bao gồm các thông tin sau:

+ Đối với bên ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Ngày sinh: …

Căn cước công dân số: ….

Nơi cấp: ….                Cấp ngày: …

Nơi đăng ký hộ khầu: …

Nơi ở hiện tại: ….

Nơi làm việc hiện nay:

+ Đối với bên nhận ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân:

Tên đơn vị:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đại diện pháp luật:

Chức vụ: Giám đốc

– Thời hạn ủy quyền cũng được các bên ghi rõ trong giấy này,

– Ngoài ra còn có quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên hoặc các điều khoản khác theo như quy định.

– Thông tin về nội dung, phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền

– Thoản thuận nghĩa vụ của các bên và những điều khoản chung.

– Các bên ký và ghi rõ họ tên, đối với bên nhận ủy quyền cần phải thực hiện việc đóng đấu đơn vị theo như quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

4. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

Theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2016/TT-BTC thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động có thể ủy quyền cho doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh chuyển các hồ sơ cho người sử dụng lao động bao gồm:

– Giấy ủy quyền

– Giấy tờ của người phụ thuộc (CMND, thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực đối với cá nhân là người phụ thuộc có yếu tố nước ngoài và người Việt nam sinh sống ở nước ngoài => không yêu cầu chứng thực)

Bước 2: Doanh nghiệp làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc bằng 2 cách:

– Qua phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK)

– Qua phần mềm quyết toán thuế TNCN

=> Điền thông tin người phụ thuộc và kết xuất XML để gửi qua mạng.

Bước 3: Gửi tờ khai qua mạng: 02 cách

– Gửi qua web: nhantokhai.gdt.gov.vn (dùng chữ ký số để ký gửi như các loại báo cáo)

– Gửi qua web: thuedientu.gdt.gov.vn (Sau khi nộp qua mạng phải nộp thêm bản cứng cho chi cục thuế quản lý trực tiếp)

Bước 4: Nhận kết quả mã số thuế người phụ thuộc:

– Nếu gửi qua mạng theo cách 1 sẽ nhận kết quả qua mail thông báo cơ quan thuế gửi vào mail hoặc tra cứu trực tiếp trang nhantokhai.gdt.gov.vn.

– Nếu gửi bằng cách 2 thì sau khi gửi qua mạng và chuyển bản cứng lên cơ quan thế 2-5 ngày sau có kết quả trả về trên trang web: tncnonline.com.vn.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general