Mẫu Đơn xin đổi biển số vàng 2022 và thủ tục thực hiện - Tải ngay - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Đơn xin đổi biển số vàng 2022 và thủ tục thực hiện – Tải ngay

Rate this post

[ad_1]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)
 

A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe :      Năm sinh: ………………..

Địa chỉ :           

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ xe

Cấp ngày…………/………./…………;tại:……………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người làm thủ tục

cấp ngày……/………/….. tại…………………………………….

Điện thoại của chủ xe……………………………………

Email:   ………………………………………………………………

Điện thoại của người làm thủ tục:………………………………

Email:   ………………………………………………………………

Số hóa đơn điện tử ………………………………………………………………

Mã số thuế …………………………………

Mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ……………………………………………………

Cơ quan cấp: ………………………………………………………………

Số tờ khai hải quan điện tử ………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ………………………………………………………………      

Số sêri Phiếu KTCLXX………………………………………………………………

Cơ quan cấp: ………………………………………………………………      

Số giấy phép kinh doanh vận tải …………. cấp ngày…/…./…. tại ………. 

Số máy 1 (Engine N0):

……………………………………………………………………………………

Số máy 2 (Engine N0):

…………………………………………………………………………………..

Số khung (Chassis N0):

…………………………………………………………………………………….

(Nơi dán bản chà số máy (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán))

Loại xe: ………; Màu sơn: …………….; Nhãn hiệu:……………; Số loại:……………………

Đăng ký mới….. Đăng ký sang tên……..  Đăng ký tạm thời …….

Đổi lại, cấp lại đăng ký xe…………. Lý do ………………………

Đổi lại, cấp lại biển số xe …………. Lý do ……………………….

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complexly responsible before law for the vehicle documents in the file).

 

Ngày …. tháng…. năm….

CHỦ XE (Owner’s full name)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(Sinature, write full name….)

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ:……………………….  BIỂN SỐ MỚI: …………………………..

(Nơi dán bản chả số khung (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán))           

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE

Kích thước bao: Dài………/……..m;       Rộng………….m;   Cao………..m

Khối lượng bản thân:………kg; Kích cỡ lốp:……………                  

Màu sơn:……………….; Năm sản xuất:…………; Dung tích xi lanh: ………………. cm3

Khối lượng hàng chuyên chở:……….;Khối lượng kéo theo:…………kg

Kích thước thùng:……………..mm; Chiều dài cơ sở:……………  mm

Số chỗ ngồi:………..; Đứng:…………..;     Nằm:…………..             

 

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT

LOẠI CHỨNG TỪ

CƠ QUAN CẤP

SỐ CHỨNG TỪ

NGÀY CẤP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…., ngày…. tháng…năm….       (1) …………….             (2) …………..

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE         (Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký tên và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

C. XÁC NHẬN THAY ĐỔI MÀU SƠN/XE CẢI TẠO CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

Xác nhận chủ xe:…………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Điện thoại:…………………;Email:……………………………………..        

Đã khai báo hồi:……..giờ……….phút; Ngày:………..tháng…………năm….. Tại:………………….

Về các nội dung sau (3):……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

….,ngày….tháng…..năm…..             ….,ngày….tháng…..năm…..

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE                           (4) ………………..
(Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký tên và đóng dấu)[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general