Mẫu thông báo giao tài sản và hướng dẫn soạn thảo (39/PTHA) chi tiết – Mới nhất – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu thông báo giao tài sản và hướng dẫn soạn thảo (39/PTHA) chi tiết – Mới nhất

[ad_1]

Mẫu thông báo giao tài sản là gì? Mẫu thông báo giao tài sản? Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo giao tài sản? Một số quy định về giao tài sản?

Việc đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự không còn xa lạ đối với quá trình cơ quan có thẩm quyền thi hành các quyết định, bản án của Toà án. Các chủ thể khi tham gia đấu giá tài sản và trả giá cao nhất theo đúng quy định pháp luật sẽ nhận được tài sản đấu giá. Khi đó, cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người trung đấu giá. Trong quá trình này, mẫu thông báo giao tài sản ra đời. Vậy, mẫu thông báo giao tài sản được quy định cụ thể như thế nào và có nội dung ra sao?

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 

1. Mẫu thông báo giao tài sản là gì?

Tài sản có giá trị quan trọng đối với mỗi cá nhân. Trong quá trình thực hiện giải quyết vụ án dân sự vì để đảm bảo hoạt động của mình, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền sẽ cưỡng chế kê biên tài sản của các cá nhân, tổ chức và thực hiện việc đấu giá tài sản đó khi nhận thấy các cá nhân, tổ chức đó không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ mà bản án, quyết định của Toà án dân sự đưa ra. Sau khi kết thúc việc đấu giá, tổ chức đấu giá phải ra thông báo giao tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định pháp luật hiện hành. Mẫu thông báo giao tài sản được sử dụng khá phổ biến và có những vai trò quan trọng trong thực tiễn.

Mẫu số 39/PTHA: Mẫu thông báo về việc giao tài sản là mẫu bản thông báo được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập ra nhằm mục đích để đưa ra thông báo về việc giao tài sản cho người trúng đấu giá căn cứ vào kết quả của buổi đấu giá. Mẫu thông báo nêu rõ nội dung giao tài sản, người trúng đấu giá, tổ chức giao tài sản, thời gian, địa điểm giao tài sản, yêu cầu khi đi nhận tài sản,… Mẫu thông báo giao tài sản được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng và được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn.

2. Mẫu thông báo giao tài sản:

Mẫu số 39/PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BTL QK…(BTTM, QCHQ)

PHÒNG THI HÀNH ÁN

Số: ………./TB-PTHA

……., ngày ….. tháng ……. năm …

THÔNG BÁO

Về việc giao tài sản

Kính gửi: …………………………………….

Căn cứ văn bản bán đấu giá ngày …….. tháng ……. năm ….. của Phòng Thi hành án (hoặc biên bản thỏa thuận của đương sự) …..

Tổ chức giao tài sản: …….

Cho: ………

Địa chỉ: ……….

Thời gian: ….. giờ …… ngày …. tháng ….. năm…

Địa điểm: ……..

Yêu cầu ……. có mặt đúng thời gian, địa điểm; khi đi mang theo thông báo này và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– UBND cấp xã;

– VKSQS……..;

– Lưu: VT; HS, THA; ….

CHẤP HÀNH VIÊN

(ký tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo giao tài sản:

– Phần mở đầu:

+ Mẫu số 39/PTHA.

+ Thông tin phòng thi hành án.

+ Ghi đầy đủ nội dung bao gồm Quốc hiệu và tiêu ngữ.

+ Thời gian và địa điểm lập biên bản.

+ Ghi rõ tên biên bản cụ thể là thông báo về việc giao tài sản.

– Phần nội dung chính của biên bản:

+ Thông tin cơ quan, cá nhân tiếp nhận thông báo về việc giao tài sản.

+ Căn cứ pháp lý ban hành thông báo về việc giao tài sản.

+ Thông tin tổ chức giao tài sản.

+ Thông tin về cá nhân trúng đấu giá tài sản.

+ Thông tin về thời gian và địa điểm nhận tài sản.

+ Yêu cầu đối với chủ thể đến nhận tài sản đấu giá.

– Phần cuối biên bản:

+ Thông tin nơi nhận thông báo về việc giao tài sản.

+ Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của chấp hành viên.

4. Một số quy định về giao tài sản:

Sau khi người mua trúng đấu giá nộp đủ tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án, tổ chức bán đấu giá tài sản phối hợp với cơ quan thi hành án tổ chức giao tài sản cho người mua tài sản trong thời hạn 30 ngày, đối với trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền. Trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng được quy định cụ thể tại đoạn 2 khoản 3 điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

Theo quy định hiện hành, chấp hành viên tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá bằng những cách thức sau:

– Cách thức thứ nhất: Giao tài sản theo thỏa thuận: Nguyên tắc thỏa thuận là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thi hành án và được quy định cụ thể tại Điều 6 luật Thi hành án dân sự.

Đối với bất động sản:

+ Trường hợp một: Nếu chủ sở hữu tài sản và người mua trúng đấu giá có thể  thỏa thuận về việc tự giao tài sản, tự xác định vị trí, ranh giới, diện tích hoặc các bên có thể thỏa thuận khác về thời hạn giao, về thời hạn lưu cư, …. và những thỏa thuận khác để tự giao nhận tài sản thì chấp hành viên ghi nhận sự thỏa thuận đó bằng biên bản thỏa thuận giao nhận tài sản, người mua tài sản tự giao nhận tài sản với chủ sở hữu( hoặc người có quyền sử dụng đất) đối với tài sản, chấp hành viên ban hành văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thực hiện theo quy định chung.

+ Trường hợp thứ hai: Nếu hai bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận tài sản trúng đấu giá, nhưng bên mua tài sản yêu cầu cơ quan chức năng cắm mốc, xác định ranh giới vị trí tài sản  nhằm minh bạch, tránh sự tranh chấp với những hộ liền kề, thì Chấp hành viên tiến hành tổ chức giao tài sản, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tham gia giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

– Cách thức thứ hai: Nếu chủ tài sàn không tự nguyện giao tài sản, không hợp tác với cơ quan thi  hành án dân sự, thì chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế giao tài sản theo các điều  114, 115, 116, và 117 luật Thi hành án dân sự.

Đây là phương án giao tài sản xấu nhất, có thể để lại hệ lụy lâu dài trong việc sử dụng tài sản bán đấu giá, là nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, gánh nặng cho xã hội. Mặt khác, cũng gây tốn kém tiền của của Nhà nước và nhân dân, phải đầu tư nhiều công sức. Thực tế, có nhiều trường hợp tài sản bán đấu giá xong, không thể giao được cho người trúng đấu giá, do nhiều nguyên nhân như tranh chấp, như vi phạm thủ tục thi hành án, do sai lệch về diện tích, vị trí, chủng loại tài sản…

Đối với việc giao tài sản là động sản, giao tài sản để cho người nhận tài sản để thi trừ nợ, giao tài sản theo bản án của Tòa án cũng tương tự như trên, nhưng tùy thuộc vào loại tài sản phải chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật hay không.

Đơn xin nhận tài sản của người mua trúng đấu giá là cơ sở  để chấp hành viên ra quyết định giao tài sản, là cơ sở để người mua trúng đấu giá bảo vệ quyền lợi của mình khi chấp hành viên chậm giao tài sản theo quy định. Đồng thời cũng là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua trúng đấu giá.

Ngược lại, khi chấp hành viên yêu cầu người mua trúng đấu giá tài sản làm đơn xin nhận tài sản trúng đấu giá, thì họ bị cho rằng làm khó dễ cho người dân, phát sinh ra nhiều thủ tục phiền phức. Hiện nay, các nhận thức nói chung về thủ tục thi hành án chưa thống nhất, chưa tuyên truyền giải  thích rõ cho người dân nên dẫn đến có những cách hiểu khác nhau và đem đến nhiều rắc rối trong quá trình thi hành án dân sự.

Trong thực tiễn thi hành án, có chấp hành viên không ra quyết định giao tài sản, hoặc ra quyết định giao tài sản nhưng lại bỏ căn cứ xét đơn xin nhận tài sản của người mua trúng đấu giá. Có lẽ chính điều này đã vi phạm thủ tục thi hành án, vi phạm thông tư 01/2016/TT-BTP được quy định cụ thể nêu trên.

Việc ban hành quyết định giao tài sản cho người mua trúng đấu giá là quy định không mới được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, qua nhiều năm triển khai thực hiện, tùy lúc, tùy nơi áp dụng chưa đồng bộ, có nhận thức khác nhau về việc áp dụng biểu mẫu như đã nêu. Chính vì vậy mà các Cục Thi hành án dân sự cần quản lý và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong phạm vi địa phương mình.

Trong thực tế, để việc thi hành án thuận lợi, đặt biệt là việc giao nhận tài sản suôn sẻ, các đương sự tự nguyện hợp tác với nhau thì trước hết các chấp hành viên phải là người am hiểu pháp luật, tổ chức thi hành vụ việc chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục của pháp luật, kiểm tra đối chiếu tài sản trước khi kê biên, xác định rõ ràng, chi tiết tài sản khi kê biên, hạn chế đến mức thấp nhất sai sót từ khâu tống đạt đến khâu kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản… đặc biệt là tài sản gắn liền với đất, do nhiều nguyên nhân nên rất cần sự cẩn thận từ ban đầu của các chấp hành viên tham gia vào quá trình thi hành án.

Ngoài ra, chấp hành viên cũng cần phải am hiểu phong tục tập quán, có kỷ năng vận động, dân vận  trong thi hành án dân sự. Để làm được điều này, chấp hành viên phải là một cán bộ, một đảng viên gần dân, thấu hiểu quần chúng, tôn trọng, chia sẽ tâm tư nguyện vọng người dân, cương quyết và công bằng để động viên, thuyết phục họ tự nguyện thi hành án nói chung và tự nguyện thỏa thuận giao tài sản cho người trúng dấu giá nói riêng. Ngoài ra, chấp hành viên phải có mối quan hệ tốt, phối hợp tốt, hiệu quả với các bộ phận, các ngành hữu quan để có thể hỗ trợ tốt nhất trong việc thi hành vụ án dân sụ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.[ad_2]