Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân – Tải ngay – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân – Tải ngay

[ad_1]

Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là gì và để làm gì? Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân?

Đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện là việc công dân chưa đủ tuổi hoặc đã đủ tuổi mà chưa được tuyển quân, có nguyện vọng tự nguyện muốn tham gia phục vụ quốc phòng, quân đội theo diện đi nghĩa vụ quân sự. Công dân nam từ đủ 17 tuổi có muốn đi nghĩa vụ tự nguyện có thể nộp đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện lên Ban chỉ huy quân sự để được xét duyệt theo trình tự. Nếu đủ điều kiện nhập ngũ, đến đủ 18 tuổi công dân sẽ được gọi tuyển quân (Đối với các trường hợp đăng ký khi chưa đủ tuổi). Công dân sẽ thực hiện việc đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự được Ban chỉ huy quân sự để được xét duyệt theo trình tự. Vậy đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện là gì? Những quy định pháp luật liên quan đến mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện là gì? Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết về mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:

Cơ sở pháp lý: Luật Công an nhân dân năm 2018

1. Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là gì và để làm gì?

Công an nghĩa vụ là hành động bảo vệ nhà nước, và nghĩa vụ này được ghi nhận tại Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018 có quy định công an nghĩa vụ là: “Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng”.

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Có lý lịch rõ ràng.

– Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong công an nhân dân.

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế

– xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Đơn xin tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là mẫu đơn do công dân có đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ công an nhân dân gửi cho Hội đồng nghĩa vụ công an nhân dân nơi mình sinh sống. Người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân có thể là nam hoặc là nữ, và khi công dân thực sự muốn cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Đất nước. Theo quy định trên thì nếu người khám nghĩa công an nhân dân đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn trên sẽ được tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trường người được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ công an nhân dân nhưng tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự mà đáp ứng các điều kiện trên thì vẫn được tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là mẫu đơn ghi nhận những thông tin cá nhân và nguyện vọng, lý do muốn tham gia nghĩa vụ tự nguyện của người làm đơn. Đồng thời đơn xin tham gia nghĩa vụ công an nhân dân tự nguyện còn là cơ sở để Hội đồng nghĩa vụ công an nhân dân nơi người làm đơn sinh sống xem xét việc cho phép tham gia nghĩa vụ công an nhân dân một cách tự nguyện.

2. Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỰ NGUYỆN THAM GIA NGHĨA VỤ CÔNG AN

Kính gửi: Trưởng công an huyện….

Tên tôi là:

Số chứng minh nhân dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Thường trú tại:

Tôi làm đơn này kính mong đồng chí xem xét cho tôi được tham gia nghĩa vụ công an nhân dân trong đợt tuyển quân vào đơn vị cảnh sát cơ động/cảnh sát đặc nhiệm/… năm 2018-2022. Lý do:

Trong quá trình sinh sống và học tập tại địa phương tôi luôn nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.Về độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn… tôi hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Vậy kính mong đồng chí xem xét giải quyết nguyện vọng của tôi.

Xin chân thành cám ơn!

Tài liệu gửi kèm*:

…, ngày…../…../…..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân:

Cách điền mẫu Đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân như sau:

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự……. ghi tên địa phương nơi bạn sống hoặc tên địa phương khác nơi bạn có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự ở đó.

– Tôi tên là: Ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

– Ngày tháng năm sinh: Ghi rõ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

– Hiện đang ở: Ghi địa chỉ cụ thể nơi bạn đang sinh sống.

 Tình trạng sức khỏe: Dựa vào kết luận của bác sĩ trong giấy khám sức khỏe để điền vào đây.

– Hoàn cảnh bản thân: Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại của bạn nhưng thế nào, đang học hay đi làm, gia đình ra sao, có thuộc diện khó khăn nào không…

Công dân thể hiện mong muốn được hội đồng nghĩa vụ quân sự nơi mình sinh sống xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Phần lý do viết đơn và cam kết khi được nhập ngũ trình bày rõ nguyện vọng của mình, bạn có thể thêm bớt nội dung sao cho hợp lý là được.

Đồng thời công dân cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

Cuối đơn: người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự nơi mình sinh sống.

Trước khi viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện thì công dân cần đọc kỹ những quy định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự trong Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành cũng như các văn bản pháp luật có liên quan để hiểu rõ hơn cũng như đảm bảo được các tiêu chuẩn và quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự.

4. Hồ sơ và thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an:

Nghĩa vụ quân sự là một quy định của luật pháp Việt Nam nhằm bắt buộc một cá nhân hoặc một tập thể phải phục vụ cho quốc phòng khi đến đủ độ tuổi và đáp ứng được điều kiện theo quy định. Như vậy, tham gia nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ bắt buộc của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công dân có thể nộp đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện nếu có nguyện vọng và đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật.

Nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được xác định là không bắt buộc, công dân có nhu cầu thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thì phải nộp hồ sơ đăng ký cho Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú để được xem xét, tuyển chọn theo quy định.

Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân nộp cho Công an cấp xã nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi công dân đang công tác, học tập.

– Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Thủ tục tuyển chon công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:

Bước 1: Công an tỉnh thành lập Hội đồng tuyển chọn và Hội đồng khám sức khoẻ; thông báo công khai đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của Công an huyện, thành phố (Công an cấp huyện).

Bước 2: Công dân dự tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Công an cấp huyện theo hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp còn thiếu sẽ thông báo bổ sung các giấy tờ cần thiết.

Bước 3: Công an cấp huyện tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng tuyển chọn Công an cấp tỉnh.

Bước 4: Tổ chức kiểm tra sức khỏe, xác minh lý lịch cho công dân dự tuyển.

Bước 5: Hội đồng tuyển chọn Công an cấp tỉnh tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, xem xét các trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Bước 6: Thông báo kết quả tuyển chọn: Trường hợp tuyển chọn, Trưởng Công an cấp huyện ra Lệnh gọi nhập ngũ cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Lệnh gọi gửi trước ngày nhập ngũ 15 ngày).[ad_2]